uzlasma.org

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru; Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde yapılan değişiklikle mümkün hale gelmiştir. Yapılan değişikliğin paralelinde Anayasamızın 148 ile 149 maddeleri ile gerçek veya tüzel kişiliklere bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Eylül 2012 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bireysel başvuruya ilişkin 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Bireysel Başvuru Nedir

 

Bireysel başvuru nedir sorusu günümüzde Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişken hakları ihlal edilen kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Bireysel başvurunun yasalarımızda yer almasından bu yana en çok başvuru konusu olan durumlar özetle;

 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Adil yargılama hakkının ihlal edilmesi
 • İşkence yasağı
 • Yasam hakkının ihlal edilmesi
 • Düşünce veya ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi
 • Eşitlik ve ayrımcılık yasağının ihlali
 • Kamu personel rejimine yönelik ihlaller

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Şartları

 

 • Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular ancak hakları ihlal gerçek veya tüzel kişilikler veya yasa vasileri ve temsilcileri tarafından yapılabilmektedir.
 • Anayasal bir hakkın ihlali söz konusu olmalıdır.
 • İç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir.
 • Olağan kanun yollarının tüketilmesinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmalıdır.
 • Başvuru konusu yargı denetimi içerisinde bulunmamalıdır.

 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Anayasa mahkemesine bireysel başvurular doğrudan Anayasa Mahkemesine müracaat ederek gerekli belgelerin doldurulması ile yapılabileceği gibi; adliyelerde bulunan nöbetçi mahkemelere dava konusu evrakların teslim edilerek başvuru yapılması mümkündür. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için konsolosluklar aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.

 

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Harcı

 

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Harcı 2022 yılı için 664.10 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca doğrudan Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmaması halinde posta masrafları da başvurucudan alınmaktadır. Ancak yapılan incelemede kişinin haklı olduğu ve Anayasal hakkının ihlal edildiği tespit edildiğinde ödemiş olduğu harç ve posta masrafları iade edilmektedir.