uzlasma.org

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mal; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. Maddesi ve alt bentlerinde düzenlenmiştir. Ayıplı mal, satıcının tüketiciye malın teslimi konusunda yapmış oldukları sözleşmeye aykırı davranmasıdır. Bu aykırılık malın nitelik ve özelliklerinin taahhüt edilenden farklı olması şeklinde olabileceği gibi; Satın alınan malın standartlarında bulunması gereken bir özelliğin eksik olması durumlarında da ayıplı mal unsurları gerçekleşmiş olarak kabul edilmektedir. Alışverişe konu eşyanın ayıplı mal kapsamında olması durumunda alıcı için bir takım seçimlik haklar öngörülmüştür. Bunlar özetle;

Sözleşmeden dönme; satılan malı iade ederek ödenmiş olan ücretin aynen iadesini isteme

Satılan malı iade etmeyip ayıp oranına satış bedelinden indirim talep etme

Masrafları satıcıya ait olmak üzere eksikliklerin giderilmesi veya malın onarılmasını talep etme

Malın ayıpsız olan bir muadili veya aynısı ile değiştirilmesini talep etme

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mal nedir sorusunun cevabını tek tek saymak ile verme imkânı yoktur. Şöyle ki; alım satımında hukuki açıdan herhangi bir engel olmayan her türlü eşya ayıplı mal konusu olabilmektedir. Bu bir bilgisayar veya cep telefonu olabileceği gibi; ev, arsa veya otomobilde olabilmektedir.

Ayıplı Mal Davası

Ayıplı mal davası; Malın satış bedeline göre tüketici hakem heyeti nezdinde açılabileceği gibi, tüketici mahkemelerinde de dava konusu olabilmektedir. Ancak gerek tüketici hakem heyetine başvuru gerekse tüketici mahkemelerine başvuru için malın satış değerine göre bir ayrım yapılmıştır. Bu ayrım Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde belirtilmiştir. Yasada belirtilen miktarlar belirli aralıklarla güncellenebilmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlara başvuru yapılmadan önce güncel tutarların bilinmesinde fayda vardır. 2022 yılı itibariyle tüketici hakem heyetlerine başvuru için öngörülen miktarlar;

10.280.00 TL altındaki uyuşmazlıklar için İlçe Tüketici Hakem Heyeti

10.280.00 TL ile 15.430.00 TL arasında bir uyuşmazlık için İl Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

Yukarıda belirtilen tutarlar ayıplı mal içinde geçerli olup, tutarların belirlenmesinde malın satış miktarı baz alınarak bir ayrım yapılmaktadır.

  1. Tüketici Mahkemesine Başvuru

Tüketici Mahkemesine Başvuru ayıplı malın satış bedelinin yukarıda belirtilen tutarların üzerinde olması halinde gerçekleşebilmektedir. 2022 yılı için Tüketici Mahkemesine başvuru için bu miktarın 15.430.00 TL’den fazla olması gerekmektedir. Ayrıca gerek tüketici hakem heyetleri kararlarına itiraz gerekse ayıplı mal konusunda dava açma sırasında satışa konu malın değerinin 11.330.00 TL’nin üzerinde olması durumunda dava açma şartı olarak arabuluculuğa başvuru şartı aranmaktadır. Bu miktarlar üzerinde bir ayıplı mal söz konusu ise arabuluculuğa başvuru yapılmaksızın tüketici mahkemelerinde açılan davalar usul eksikliği nedeniyle reddedilebilmektedir.