uzlasma.org

Bakaya Nedir?

Bakaya Nedir?

Bakaya nedir? sorusunun cevabından önce askerlik hizmetinin yasalarımızdaki yeri hakkında kısa bir bilgi vermek gereklidir. Bilindiği üzere Anayasamızın 72. Maddesi ile “vatan hizmeti” her Türk’ün görev ve ödevidir. Bu nedenle 7179 sayılı “Asker Alma Kanununun” 2. Maddesi ile askerlik hizmeti her erkek Türk Vatandaşı için öngörülmüştür. 7179 sayılı yasada yazılı hükümlere uygun bir şekilde askerlik işlemlerini yerine getirmeyen yükümlüler hakkında başka bakaya olmak üzere bir takım cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde yoklama işlemlerini yaptırarak askerliğe elverişli olduğu anlaşılan kişiler belirtilen tarihlerde sevk işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler.

Sevk işlemlerine istinaden kişinin askerlik hizmetini yerine getireceği birlik, askerli hizmetini yapacağı tarih ve askerlik sınıfı usulünce tebliğe edilmesine rağmen askerlik şubesine başvurarak askerlik işlemlerini başlatmayan kişiler bakaya suçunu işlemiş olarak kabul edilmektedir. Bakaya nedir sorusunun cevabını en kısa hali ile bu şekilde vermek mümkündür.

Geç İltihak Bakayası

Bakaya nedir sorusunun cevabından sonra geç iltihak bakayası hakkında kısa olarak bilgi vermek yerinde olacaktır. 7179 sayılı yasanın 24. Maddesi uyarınca sevk işlemlerini yaptırım askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olunması gereken tarihten daha geç bir tarihte teslim olan kişiler; Asker Alma Kanununun 3/1 maddesi uyarınca geç iltihak bakayası olarak kabul edilmektedir.

Bakaya Suçu Cezası

Bakaya suçu cezası hürriyeti bağlayıcı bir ceza değildir. Genel olarak bakaya suçu ve geç iltihak bakayası suçu için idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak bu idari para cezası konusunda ayrım yapılmaktadır. Bakaya kalanların sevk işlemlerini yaptırmak için kendilerinin askerlik şubesine başvurmaları halinde geç kaldıkları her bir gün için 5 TL idari para cezası öngörülmüşken; herhangi bir kimlik kontrolünde yakalanmaları halinde bu ceza her bir gün için 10 TL olarak düzenlenmiştir. Bakaya suçu cezası için öngörülen bu tutarlar aynı şekilde geç iltihak bakayası durumunda olanlar içinde uygulanmaktadır.

Bakaya Bedelli Askerlik 

Bakaya bedelli askerlik yapılmasına engel bir durumdur. Bakaya kalan kişiler kural olarak bedelli askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün değildir. Ancak geçtiğimiz günlerde TBMM’ne bu konuda verilen kanun tasarısının yasalaşması halinde bakaya kalanların da bedelli askerli hizmetinden yararlanabileceği düşünülmektedir.