uzlasma.org

Basit Yaralama ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Basit Yaralama ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Basit Yaralama ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Basit yaralama ve tarhiyat sonrası uzlaşma konularının ayrı ayrı üzerinde durulması gerekmektedir. Basit yaralama suçu, uzlaşma kapsamına dahil edilen suçlardan birisidir. Buna göre basit yaralama suçu için kuvvetli şüphenin oluşması durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından dosya uzlaşma bürosuna gönderilmektedir. Uzlaşma sürecinde ise mağdurun hukuka uygun bir edimle zararının giderilmesine ve tarafların uzlaşmasına çalışılmaktadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma ise bir verginin tarh edilmesinden veya bir ceza kesilmesinden sonra uyuşmazlığın yargı yoluna başvurmadan pratik ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulması olarak açıklanabilmektedir. Tahriyat sonrası uzlaşma için gerekli şekil ve usul şartlarının sağlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Uzlaşma aşamasında idarenin yargı yollarına başvurmadan alacağını tahsil etmesi, vergi mükellefinin ise vergide veya cezada indirim alması ile anlaşma sağlanmaktadır.

Basit Yaralama Sonrası Uzlaşma Şartları

Basit yaralama sonrası uzlaşma şartları, Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 dikkate alınarak belirlenmektedir. Buna göre basit yaralama sonrası uzlaşma şartlarına ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uzlaştırma yapılabilmesi için mağdurun gerçek kişi veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması gerekmektedir.
 • Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır.
 • Suçun birden fazla faili varsa, aralarında iştirak ilişkisi olsun olmasın, ancak uzlaşan kişi uzlaşma hükümlerinden yararlanabilmektedir.
 • Suçun birden fazla mağduru varsa; şüpheli veya sanık tüm mağdurlarla uzlaşmak zorundadır. Şüpheli veya sanık tüm mağdurlarla uzlaşma ise uzlaştırma hükümlerinden yararlanamaz.

 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Şartları

Tarhiyat sonrası uzlaşma şartları, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği dikkate alınarak belirlenmektedir. Buna göre tarhiyat sonrası uzlaşma şartlarına ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin vergi / ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvuru süresinin mali tatile denk gelmesi durumunda süre, tatilin son gününü izleyen tarihten başlayarak 7 gün uzamış sayılmaktadır.
 • Tarhiyat sonrası uzlaşma talebi mükellef, mükellef tarafından vekaletname verilmiş kişiler veya kanuni temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya uzlaşmanın sağlanamaması halinde tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulamamaktadır.

Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma

Kamulaştırmasız el atma uzlaşma prosedürü, dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre kamulaştırmasız el atma bedeli için dava açmadan önce uzlaştırmaya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Kamulaştırmasız el atmada uzlaştırmaya ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uzlaşma, taşınmaz malikinin başvurusu üzerine başlatılabileceği gibi idarenin daveti üzerine de başlatılabilmektedir.
 • Uzlaşma görüşmeleri, fiili / hukuki bir engel bulunmadığı sürece maksimum 6 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 • Görüşmeler tutanak altına alınmakta ve uzlaşmanın sağlanıp sağlanamaması gibi bilgilere bu tutanakta yer verilmektedir. Görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamamış olması durumunda, tutanağın tanzim tarihinde itibaren 3 ay içerisinde dava açılabilmektedir.
 • Dava açabilecek kişiler ise taşınmazın maliki ve idare olarak belirlenmiştir.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Uzlaşma

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu uzlaşma kapsamında yer alan suçlardandır. Uzlaştırma sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uzlaştırma usulü soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından kendiliğinden başlatılmaktadır.
 • Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildikten sonra uzlaştırma bürosu görevlileri ve savcıları tarafından uzlaştırma prosedürünün işletilmesi için gerekli işlemler başlatılmaktadır.
 • Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda uzlaştırma bürosu savcılığı kamu davası açmaktadır.
 • Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda uzlaştırmacı, gerekli belgeleri uzlaştırma bürosuna vermektedir. Uzlaştırma bürosu Cumhuriyet savcısı, uzlaşma durumunun özgür iradeye dayalı olarak sağlandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirledikten sonra dosyayı muhafaza altına almakta ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermektedir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ