Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

0
190

Boşanmada mal paylaşımı, kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı bir dava ile talep edilmelidir. Aynı anda ayrı bir şekilde mal paylaşımı davası açılması halinde, mal paylaşımı davası için öncelikle boşanma davasının kesinleşmesi beklenmektedir. Bu noktada mahkeme boşanma davasını bekletici mesele yapacaktır.

Mal paylaşımı davası ile talep edilebilecek kalemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Katılma Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı

Mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşılması için gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle evlilik öncesi elde edilen mallar, mal paylaşım davasının konusu değildir. Paylaştırmada temel kural ise malların yarı yarıya paylaşımı şeklindedir. Bununla birlikte bazı esasların paylaşım oranlarını değiştirdiğinin de bilinmesi gerekmektedir.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanmada paylaşılmayan mallar, mal paylaşımına ilişkin bilinmesi gereken önemli konuların başında gelmektedir. Türk Medeni Kanunu gereğince aksine karar verilmediği sürece eşlerin evlilik süresince edindiği tüm mallar, edinilmiş mal olarak görülmektedir. Bu durumun istisnaları ise Türk Medeni Kanunu gereğince şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Mal rejiminin başlangıcında yani evlenmeden önce eşlerden birine ait bulunan malvarlığı değerleri
 • Eşlerden birinin sonradan miras yoluyla veya herhangi bir karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri
 • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları
 • Yalnızca eşlerden birinin kullanımına hasredilebilecek kişiler eşyalar
 • Kişisel mal yerine geçen değerler

Eşler kişisel mallarını aldıktan sonra edinilmiş mallar yarı yarıya paylaştırılmaktadır. Eşlerin evlilik içerisinde yapacakları bir sözleşme ile kişisel mal sayılacak şeyleri belirlemeleri mümkündür. Bu noktada özellikle eşin mesleğini icra ederken kazandığı mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanmada Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Boşanmada edinilmiş mal tanımlaması kanunda şu şekilde yapılmıştır:

 • Çalışma karşılığı edimler
 • Kişisel malların gelirleri
 • SGK ve benzeri kurumların yaptığı ödemeler
 • Çalışma gücü kaybı nedeniyle eşlerden birine yapılan maddi tazminat ödemeleri
 • Edinilmiş mal yerine geçen değerler

Genel kural evlilik birliği içerisinde edinilen malların edinilmiş mal olduğudur. Bu nedenle bir malın kişisel mal olduğu iddiasında bulunan eşin, bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Mal paylaşımı davası süresi, mal paylaşımı davası açmak isteyenlerin bilgi sahibi olması gereken en temel konulardan birisidir. Bu noktada Yargıtay’ın kararı gereği mal paylaşımı davasının boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılması gerekmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanmada mal paylaşımı davasında mahkeme, yetki ve görev yönünden ayrı ayrı belirlenmektedir. Buna göre dava görevli mahkeme, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile kurulan Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme belirlenmesine ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Mal rejiminin sona ermesi sebebi eşlerden birinin ölümü ise bu durumda ölen kişinin son ikametgah adresinde bulunan aile mahkemesi davaya bakmaya yetkilidir.
 • Evlilik, boşanma ile sona ermişse veya boşanma davası devam ediyorsa, boşanma davasına bakan mahkeme mal paylaşıma yetkili mahkeme olarak belirlenmektedir.
 • Boşanma veya ölüm harici hallerde davalı eşin ikametgah adresinde bulunan aile mahkemesi mal paylaşımı davasına yetkili mahkemedir.
Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı konusunda bilinmesi gereken ilk husus, mal paylaşımı konusunda evliliğin sona erme sebebinin önemli olmadığıdır. Mal paylaşımı konusunda Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanmaktadır ve ilgili hükümlerde evliliğin bitme şekli konusu, mal paylaşımı için önem arz edilen bir nokta olarak belirlenmemiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin