uzlasma.org

Uzlasma Yazıları

Uzlasma Yazıları

Mahkemede uzlaşma diğer bir tabiri ile kovuşturma aşamasında uzlaşma CMK uzlaşma hükümlerinin 254. Maddesinde düzenlenmiştir....
Uzlaşmayı kabul etmemek, uzlaşmaya tabi suçlarda suçtan zarar gören kişinin bir hakkı olduğu kadar; soruşturma...
Uzlaştırma eğitimi nedir? sorunun cevabından önce Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında uzlaşmanın tanımının yapılması yerinde olacaktır....
Tarhiyat sonrası uzlaşma vergi hukuku kapsamında uygulanan bir uzlaşma türüdür. Tarhiyat sonrası uzlaşma doğurmuş olduğu...
CMK uzlaşma hükümleri 253 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. CMK uzlaşma hükümlerinde de belirtildiği üzere; gerek...
Kovuşturma aşamasında uzlaşma zaman zaman dava aşamasında uzlaşma olarak da tabir edilmektedir. CMK 253 maddesinde...