Çekişmeli Boşanma Davası

0
65

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

İki çeşit boşanma davası bulunmaktadır. Bunlardan biri her iki taraf arasında tüm hususların anlaşmaya bağlandığı protokolle imzalanan anlaşmalı boşanma davasıdır, diğeri ise taraflar arasında görülen boşanma davasında, boşanmanın yaratacağı hususların görevli mahkemece karara bağlanması istenilen Çekişmeli Boşanma davasıdır. Bir önceki yazımızda anlaşmalı boşanmadan bahsetmiştik.

Çekişmeli Boşanma Davası

İster anlaşmalı boşanma davası olsun, ister çekişmeli boşanma davası olsun Aile Mahkemesi’ne hitaben yazılan boşanma dilekçesi ile başlamaktadır. Aile Mahkemesinin olmadığı merkezlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası, taraflardan en az birinin boşanma talebi ile açmış olduğu davada, boşanma gerekçelerini hakim önünde karara bağlatmak için mücadele vermeleri olarak tanımlanabilir. Dosyaya taraf olan eşler delil sunabilir, sunulan delillere karşı beyanda bulunabilir, yani kendini ispat için mücadele verir. Duruşmanın amacı boşanmanın sonucunda varsa müşterek çocukların velayeti, nafaka, tazminat, eşyalar gibi unsurlara ilişkin aile hakimince kararın verilmesidir.

Boşanma sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davası açmak için gerekli sebepler belirtilmiştir. Bunlar;

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması
Çekişmeli Boşanma Sonuçları

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreç ve Unsurları

 • Boşanma davası açan taraf isterse bir avukat tarafından temsil edilebilir, isterse en az 2 nüsha Çekişmeli Boşanmada dava dilekçesi, delil niteliğinde saydığı bilgi ve belgeler, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ile birlikte yetkili mahkemeye başvurarak bizzat kendisi dava açabilir.
 • Boşanma davası açan tarafın, eşine isnat ettiği suçu ispat etmesi gerekmektedir, davayı açan eş iddia ettiği gibi eşinin kusurunu ispat edemezse veya açılan davada karşı tarafın değil, kendisinin kusurlu olduğunu iddia etmesi halinde dava reddedilir.
 • Tarafların vekaletli avukatları varsa, duruşmaya katılmak zorunda değillerdir. Tarafların davayı takip etmediği durumlarda;
  • Davacı tarafın vekaletli avukatı yoksa ve duruşmaya katılmayarak davayı takip etmezse, dosya işlemden kaldırılır, 3 ay içerisinde yenilenmezse dava açılmamış sayılır.
  • Davalı tarafın vekaletli avukatı yoksa ve duruşmaya katılmayarak davayı takip etmezse, dava devam eder ve davalı taraf hakkında yapılan işlemlere itiraz edemez.
 • Eşlerden birinin boşanmak istemediğini beyan etmesi halinde, karşı taraf iddialarını tanık ve deliller vasıtasıyla kanıtlarsa, aile hakimi boşanmalarına karar verebilir. Boşanmak istemeyen tarafın, kusuru bulunmadığının tespiti halinde dava reddedilir.
 • Çekişmeli Boşanma Davasında hakim neler sorar ? Örneğin eşlerden birinin tehditle boşanmayı kabul ettiği izlenimi doğarsa hakim, davayı reddeder. Hakim, taraflara boşanmak isteyip istemediklerini, boşanma sonrası maddi ve manevi tüm konularda anlaşma içinde olup olmadıklarını sorar
 • Boşanma davasında yetkili mahkemeler;
  • Davalı tarafın ikametinin bulunduğu yer mahkemesi,
  • Davacı tarafın ikametinin bulunduğu yer mahkemesi,
  • Çiftlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir.
 • Boşanma davasının görülmesi sırasında, tarafların isnat ettikleri kusurların tespiti halinde ve hakimin çiftlerin barışma ihtimali bulunduğuna kanaat getirmesi halinde, çiftler hakkında ayrılık kararı verilebilir. Ayrılık kararı bir boşanma kararı değildir. Ayrılık kararının sonuçları;
  • Aile Hakimince 1 – 3 yıl için ayrılık kararı verilebilir. Aile Hakimi, gerekli gördüğü eşlerin barınmaları, geçimleri, mal yönetimi, varsa müşterek çocukların bakım ve korunması hakkında önlemleri alır.
  • Ayrılık süresi, kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlar ve herhangi bir ek karara gerek olmaksızın belirtilen süre sonunda biter. Sürenin sonunda taraflar halen birleşemeyeceklerine dair kanaat getirirse, taraflardan her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın Sonuçları

Boşanma kararı beraberinde bir takım sonuçlar doğurmaktadır;

 • Kadın, boşanma ile birlikte evlenmeden önceki soyadını veya kızlık soyadını almayı talep edebilir. Bazı özel durumlarda, eşin soyadını kullanmaya devam edebilir. Bu izin erkeğin talebi ile ortadan kaldırılabilmektedir.
  • Boşanma sonucunda, Aile Hakimi kusurlu olan taraftan, diğer tarafa maddi ve/veya manevi tazminat ödemesine karar verebilir. Hakim tazminata hüküm vermemişse, davanın sonucunun kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir tazminat davası açılabilir.
  • Boşanma neticesinde, maddi olarak zor duruma düşecek taraf nafaka talebinde bulunabilir, Aile Hakimi, tespit edilen durumlar çerçevesinde taraflardan birinin nafaka ödemesine karar verebilir. Nafakayı ödeyecek tarafın kusurlu olması şart değildir.
  • Boşanma kararı ile birlikte, Aile Hakimi müşterek malların ve edinilmiş malların, aralarında imzalanan sözleşme kapsamında veya kanunda belirtilen usullerde paylaşılmasına karar verebilir.
  • Boşanma ile birlikte, taraflar birbirlerinin yasal varisleri olamazlar.
  • Boşanma kararı ile birlikte, varsa müşterek çocukların velayeti, bakımı ve görüş izinlerine ilişkin olarak Aile Hakimi karar verebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin