uzlasma.org

CMK Uzlaşma

CMK Uzlaşma

CMK uzlaşma hükümleri 253 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. CMK uzlaşma hükümlerinde de belirtildiği üzere; gerek soruşturma aşamasında gereke kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanabilmesi mümkündür. Uzlaşma sağlanması sanık için aynı sonuçları doğurmasına karşın; soruşturma aşamasında uzlaşma sağlanması halinde şüpheli hakkında “takipsizlik kararı” verilmektedir. Ancak kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanması halinde sanık hakkında “düşme kararı” verilmektedir. CMK uzlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi bir takım şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar özetle;

Şüphelinin veya sanığın üzerine atılı suçların CMK 253/1 maddesinde belirtilen uzlaşmaya tabi suçlardan olması gerekmektedir.

Söz konusu suç kamu aleyhine işlenen suçlardan olmamalıdır.

Uzlaştırma işlemleri bu konuda gerekli eğitimi almış uzlaştırmacı tarafından yapılmalıdır.

Uzlaşma tarafların özgür iradeleri ile verebilecekleri bir karar olduğundan tarafların bu konuda gerekli ehliyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması Cumhuriyet Savcısının onayına tabidir.

CMK Uzlaştırma Yönetmeliği

CMK uzlaştırma yönetmeliği; Ceza Muhakemeleri Kanununda yapılan değişikliğine istinaden yapılmıştır. CMK uzlaştırma yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile her adliye bünyesinde uzlaştırma büroları kurulmuştur. Uzlaştırma büroları uzlaşmaya tabi suçlara ilişkin soruşturma dava dosyalarının tasnifini yapmaktadır. Ayrıca uzlaştırma büroları CMK uzlaşma hükümlerinin yasada belirtilen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin denetimi ile görevlidirler. CMK Uzlaştırma yönetmeliğine uygun şekilde oluşturulan dosya uzlaştırma görevlisine teslim edilmesi üzerine; uzlaştırmacı tarafları uzlaşmaya davet etmektedir. Yapılan davet veya görüşmeler neticesinde taraflar arasında uzlaşma sağlanması veya uzlaşma sağlanamaması durumlarında uzlaşma belgesi düzenlenir. CMK uzlaşma yönetmeliğine uygun olarak düzenlen uzlaşma raporundan sonra soruşturma veya dava dosya ilgili birime dosyanın neticelendirilmesi için teslim edilmesi ile uzlaştırma işlemi son bulmuş olur.