uzlasma.org

Evlilik Sözleşmesi nedir?

Evlilik Sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş bir kavramdır. Evlilik sözleşmesi 2001 yılında yapılan değişiklikle yasalardaki yerini almıştır. Değişiklikten önce evlilik birlikteliklerinde yasal mal rejimi uygulanmakla beraber; 2001 yılından önceki mal rejimi genel olarak “mal ayrılığı rejimi” olarak ifade edilmektedir. Günümüzde 2001 yılından sonra meydana gelen evlilikler için herhangi bir evlilik sözleşmesi düzenlenmemiş ise; yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma” rejimi geçerlidir.

Mal Ayrılığı Rejimi nedir?

Mal ayrılığı rejimi Türk Medeni Kanununda 2001 yılında yapılan değişiklikten önce kabul görmüş yasal mal rejimidir. Mal ayrılığı rejimine göre eşler boşanma sonrasında evlik sırasında şahsi olarak edinmiş malların tek sahibi olduğu, boşanma gerçekleşmesi halinde diğer eşin bu mallarda herhangi bir hak iddia edemediği mal rejimidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi esasen Medeni Kanunumuzda kabul görmüş yasal mal rejimidir. Kural olarak boşanma sonrasında eşlerin evlilik sırasında edinilmiş olduğu malların eşit olarak paylaştırılması esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallar Türk Medeni Kanunun 219. Maddesinde sıralanmıştır.

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

  • Eşlerin çalışmalarının karşılığı olarak edinmiş olduğu mallar
  • Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından yapılan ödemeler
  • İş gücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminatlar
  • Eşlere ait kişisel mallara ait gelirler
  • Edinilmiş mal yerine geçen diğer değerler

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi nedir sorusuna en kısa anlatımı ile; boşanma sonrasında çiftlerin evlilik birlikteliğindeki malların ne şekilde paylaşılacağı konusunda varılan bir anlaşmadır. Evlilik sözleşmesi noterlerden düzenlenme şeklinde yapılabileceği gibi; çiftlerin daha önce hazırlamış oldukları sözleşmeyi onaylatma şeklinde de yapılabilmektedir. Evlilik sözleşmeleri çoğunlukla taraflara bir takım hak ve yükümlülükler getirmesi nedeniyle aile hukuku alanında uzman bir hukukçu ile birlikte hazırlanması tarafların menfaatine bir konudur.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesinin ne zaman yapılacağına dair Türk Medeni Kanununda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Evlilik sözleşmesi evlilik müessesesinin kurulmasından önce yapılabileceği gibi; evlilik devam ettiği sırada da yapılabilmektedir.