uzlasma.org

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel Haciz Talebi Nedir?

Genel haciz talebi, para ve teminat alacakları için İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen bir takip yoludur. Genel haciz talebi hakkında bilinmesi gereken en önemli noktalardan birisi, bu takibin başlatılabilmesi için herhangi bir belgeye gerek duyulmamasıdır. Genel haciz talebinin sözlü, yazılı veya elektronik ortam üzerinden yapılabilmesi mümkündür. Takip talebinde bulunması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Alacaklı ve borçluya ait kimlik ve adres bilgileri
 • Alacaklının T.C. kimlik numarası
 • Alacaklının ya da avukatının banka adı ve hesap numarası
 • Alacak miktarı
 • Faiz talep ediliyorsa faiz talebi ve faizin başladığı tarih

Genel haciz ilamsız takip talebini alan icra dairesi, borçluya ödeme emri göndermektedir. Borçlunun 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmesi durumunda takip durmaktadır. Bu aşamada takibin devam edebilmesi için alacaklının alacağını ispat etmesi gerekmektedir. İspat için alacaklı genel mahkemede itirazın iptali davası açabileceği gibi icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası da açabilmektedir.

Ödeme emrini alan borçlunun verilen süre içerisinde itiraz etmemesi durumunda ise takip kesinleşmektedir. Bu durumda borçlunun süresi içerisinde ödemeyi yapması veya mal beyanında bulunması gerekmektedir. 7 gün içerisinde hem borç ödenmez hem de itiraz yapılmazsa bu durumda icra işlemlerine devam edilmekte yani borçlunun borcuna eşdeğer miktarda malı haczedilmektedir. Haczedilen mallar satılarak alacaklı alacağına kavuşacaktır.

Prim Alacağı Hazcedilebilir Mi?

Prim alacağının haczi mümkün değildir. 6772 sayılı Kanunun 4. maddesinde prim, ayni yardım, fazla mesai ücreti gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği belirtilmiştir.  Bu noktada Yargıtay’ın genel uygulamasının da bu şekilde olduğu söylenebilmektedir.

Borçtan Dolayı Hapse Girilir Mi?

Borç nedeniyle hapse girilir mi sorusu, son dönemlerde sık araştırılan soruların başında gelmektedir. Bu noktada özellikle borç tahsili için arayan kişilerin borç ödenmediği takdirde hapse girileceğine dair uyarılarının payı büyüktür. Ancak ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde yalnızca borcunu ödemediği için bir kimseye hapis cezası verilmeyeceği söylenebilmektedir. Anayasa’nın 38 maddesi hükmü “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediğinden dolayı özgürlüğünden alıkoyamaz.” şeklindedir.

Bununla birlikte hukuk sistemimizde tazyik hapsi olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bazı koşullarda kişilere tazyik hapsi verilebilmektedir. Tazyik hapsi yani disiplin hapsi, icradan kaynaklı olarak en fazla üç aylığına verilebilmektedir. Tazyik hapsine hükmedilebilecek durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İcra ve İflas Kanunu 338 / 2 hakkında aciz vesikası alınan borçlunun asgari ücretin üstünde geçimini sürdürmesi
 • İİK m. 340 uyarınca taahhüdü ihlal etme fiili
 • İİK m. 341 uyarınca çocuk tesliminde muhalefet
 • İİK m. 3344 gereğince nafaka borcunu ödememe
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaza girilmesi

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

E- haczin kaldırılması için öncelikle borcun tamamen ödenmesi gerekmektedir. Aksi durumda kaldırma işlemi gerçekleştirilememektedir. E-haczin tebliği tarafınıza yapıldıktan sonra 15 günlük ödeme süreniz bulunmaktadır. 15 günlük süre içerisinde ödemeyi gerçekleştirmiş olmanız halinde haciz yapılmayacaktır. Haciz işleminin durdurulması içinse tercih edebileceğiniz farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vergi davası açma yoluyla ödeme emrine itiraz edilmesi mümkündür.
 • Borç durumuna itiraz ile haciz işlemlerinin durdurulması mümkündür.
 • Taksitlendirme yöntemiyle haciz işlemlerinin durdurulması mümkündür. Taksitlendirme yapılabilmesi için söz konusu borcun %20’sinin ödenmesi gerekmektedir.

Maaşa Haciz Kalkıyor Mu?

Maaş haczinin kaldırılması mümkündür. Maaş haczinin kaldırılması için asıl alacak, alacağın faizi, icra harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin tamamının tahsil edilmesi gerekmektedir. Tüm tahsil ve kesintilerin yapılmasından sonra sehven kesintinin devam etmesi halinde ise İcra Dairesine dilekçe vermeniz ve haciz işleminin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ