uzlasma.org

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Gümrük Vergisi Uzlaşma

Kişinin beyanı ile gümrük idaresinin kapsamında yapılan tespitin sonucunda belirlenen ya da gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan eden kişi tarafından bildirilen farklılıklara yönelik tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri alacakları ile kanunda ve ilgili diğer kanunların kapsamında öngörülen cezaların hepsi uzlaşma kapsamındadır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Gümrük Vergisi Uzlaşma

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Amacı Nedir?

Gümrük uzlaşma yönetmeliğinin amacı 27/10/199 yılı içerisinde 4458 sayılı Gümrük kanunu kapsamının 244 üncü maddesine dayanılarak düzenlenen uzlaşmaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Uzlaşmanın kapsamı

Kişinin beyanı ile gümrük idaresinin kapsamında yapılan tespitin sonucunda belirlenen ya da gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan eden kişi tarafından bildirilen farklılıklara yönelik tebliğ edilmiş olan gümrük vergileri alacakları ile kanunda ve ilgili diğer kanunların kapsamında öngörülen cezaların hepsi uzlaşma kapsamındadır.


Uzlaşma konu alacak kişiler kapsamı

Uzlaşma konu alacak kişiler kapsamında yükümlü ya da ceza muhatabı kişi tarafından, söz konusu eksiklik ya da ayrılıkların;
Kanunun hükümlerine dayalı yeterince nüfuz edememekten ya da kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklanan,
İhtilaf konusu kapsamında olay içerisinde yargı kararları ile idarenin görüş farklığının olduğu, hususlar ileri sürülerek kişi uzlaşma talebinde bulunabilir.


Gümrük uzlaşma yönetmeliği kapsamında değinilecek bir diğer nokta da; Yükümlü tarafından yapılmış olan beyanın;
  • İlgili gümrük yükümlü idaresi kapsamında kontrolü,
  • İkinci muayeneye kapsamında yetkili görevliler tarafından kontrolü,
  • İkincil kapsamda kontrol,
  • Sonradan yapılacak kontrol,
  • Ertelenmiş yapılacak kontrol, kapsamı içerisinde denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümü ile tebliğ edilecek gümrük vergi alınacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilmiş para cezalarının hepsi uzlaşma kapsamının içerisindedir.

Gümrük uzlaşma yönetmeliği kapsamında uzlaşmaya konu olmayacak alacaklar açıklaması şu şekildedir;
Gümrük vergilerinin kapsamına giren, ancak aslı gümrük idareleri kapsamında

Takip ve tahsil edilemeyen vergi ve benzeri mali yüklerin uzlaşmaya konu edilmesi imkansızdır. Yine gümrük uzlaşma yönetmeliğinin beşinci maddenin ikinci fıkrasının hükmü hariç olmak üzere,

Aynı türden vergi ya da cezanın bir kısmı kapsamında uzlaşma talebinde bulunamaz.

BİLGE şifresi kullanmak


Gümrük uzlaşma yönetmeliğinin kapsamında yapılan uzlaşma talepleri 12. Maddede belirtilmiş olan kişiler tarafından, BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Ancak BİLGE şifresinin edinilemediği zamanlarda, yönetmeliğin EK – 3’te yer verilen formu ile başvuruda bulunabilir. Her durum içerisinde başvurunun, 11. Maddenin birinci fıkrasının kapsamın da süre yönünden değerlendirilmesinde EK – 3’te yer verilen formun,

Ekleri ile beraber ilgili merciin evrak kaydına girildiği ya da taahhütlü olarak postaya verişmiş olduğu tarih esas alınır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ