uzlasma.org

İcra Tebligatı Geldi Ne Yapmalıyım?

İcra Tebligatı Geldi Ne Yapmalıyım?

İcra tebligatı geldikten sonra yapılması gerekenler, süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeniz için önemlidir. İcra tebligatı yani ödeme emri, tarafınıza ait bir borca ilişkin icra takibi bulunduğunu ve gerçekten borçluysanız ödeme yapmanız gerektiğini bildirmek için gönderilmektedir. Tebligatı aldıktan sonra yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • İcra tebligatını dikkatle incelemeniz ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığını araştırmanız gerekmektedir. Usulüne uygun şekilde yapılmayan tebligat yapılmamış sayılmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Buna göre usulüne aykırı şekilde yapılan her tebligat geçersiz değildir. Usulsüz tebligata rağmen muhatabın tebliği öğrenmiş olması halinde tebligat geçerli olacaktır.
  • Bu süreci bir avukat ile birlikte geçirmeniz sizin için faydalı olacaktır.
  • İcra tebligatında yer alan borç tarafınıza ait değilse, tebligatın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu süreyi kaçırmamanız önemlidir. Aksi takdirde borç kesinleşmekte ve haciz aşamasına geçilmektedir.
  • Tebligatta yer alan borç miktarı tarafınıza aitse bu durumda kısa sürede ödeme yapmak lehinize olacaktır. Zira faiz işlemesi nedeniyle ödeme yapmadığınız süre boyunca borç miktarınız da artmaya devam edecektir.

Tebligat Yapılmadan İcra Takibi Yapılır Mı?

Tebligat yapılmadan icra takibinin yapılması mümkün değildir. İcra takibine devam edilebilmesi için ödeme emrine ilişkin icra tebligatının usulüne uygun şekilde tarafınıza yapılması gerekmektedir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam edilmesi durumunda şikayet yolu ile takibin iptal edilebilmesi mümkündür. Borçlunun usulsüz ödeme emrini öğrendiği tarihten itibaren yalnızca şikayet yoluna değil, tebligata itiraz etmek istiyorsa ödeme emrine itiraz yoluna da başvurması gerekmektedir. Aksi bir durumda ödeme emrine itiraz edilmediği için borç kesinleşmekte ve icra takibine devam edilmektedir.

İcra Takibi Kaç Yıl Sürer?

İcra takibinin sonuçlanma süresi kapsamında bilinmesi gereken ilk husus, tebligat süresidir. Buna göre icra tebligatı yapıldıktan sonra yasal süre olan 10 günlük sürenin beklenmesi gerekmektedir. İcra dosyası kesinleştikten sonra borçlunun ödeme yapmaması durumunda ise satış, itiraz gibi prosedürler dikkate alınarak icra işlemlerinin tamamlanması için gereken sürenin yaklaşık olarak 6 – 12 ay arasında olduğu söylenebilmektedir.

İcra Takibinde Zamanaşımını Kesen İşlemler

İcra takibinde zamanaşımını kesen işlemler kapsamında sayılabilecek işlemlerin ilk, haciz talebidir. Bir işlemin zamanaşımını kesebilmesi için taraf ve icra takip işlemi olması gerekmektedir. Bu kapsamda satış talebi, ödeme emrinin düzenlenmesi, haciz ve satış işlemleri gibi işlemlerin icra takibinde zamanaşımını kestiği söylenebilmektedir.

Mirasın Reddi Halinde İcra Takibi

Mirasın reddi halinde icra takibi, vatandaşların mirası red süresi içerisinde sık araştırdıkları konulardan birisidir. Medeni Kanun tarafından öngörülmüş olan 3 aylık mirası ret süresi bulunmaktadır ve bu sürede icra takibinin geri bırakılması gerekmektedir. Ancak alacaklının terekeye karşı takibe devam etmesi halinde 3 aylık mirası ret süresi beklenmemektedir.

Bu noktada cevaplanması gereken ilk soru, reddi mirasın icrayı durdurup durmayacağıdır. Yargıtay kararlarında icra takibinde icra süresi geçtikten sonra yapılan reddi mirasın icra takibini durdurmayacağı açıkça belirtilmiştir. Mirasın reddedildiğine dair ilamın takibin kesinleşmesinden sonra alınması halinde mirasın reddi talebi borca itiraz olarak değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle de takip durmayacaktır. Ancak mirasın reddi belgesi alındıktan sonra hacizler kaldırılacaktır.

Mirasın reddine ilişkin mahkeme kararının icra takibinin kesinleşmesinden önce alınması durumunda ise murisin miras nedeniyle borçtan sorumlu olmadığına dair iddiası borca itiraz olarak değerlendirilecektir. Bu durumda icra tebligatı tarafınıza iletildikten sonra yasal süre içerisinde itirazınızı yasal mercilere yapmanız gerekecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ