uzlasma.org

İdari Yargı Hakimliği Sınav Konuları

İdari Yargı Hakimliği Sınav Konuları

ÖSYM tarafından yapılan sınavda Adalet Bakanlığı için idari yargı hakimleri belirlenmektedir. İdari yargı hakimliği sınav konuları ve alt başlıklarını sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. İdari yargı hakimliğine çalışan adayların geçmiş yıllara göre hangi konulara daha fazla dikkat etmesi gerekir cevabını aradık.

2021 İdari Yargı Hakimliği Sınav Başvurusu

Hukuk fakültesinden mezun olan avukatların başvuruda bulunabileceği idari yargı hakimliği için ÖSYM tarafından sınav yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarıya erişen adayların değerlendirmeye alınması söz konusudur.

İdari Yargı Hakimliği Sınavında Hangi Dersler Var?

Vatandaşlık, Kültür ve Medeniyet, Tarih, Matematik, Türkçe olmak üzere 30 soru genel alanda sorulmaktadır. Alan bilgisi içinse Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Borçlar Hukuku ve İktisat Maliye dersleri olmak üzere totalde 70 soru bulunmaktadır. İdari yargı hakimliğinde toplam 100 soru adaylara sorulmaktadır. İki oturumdan oluşacak sınav toplamda 130 dakikada bitecektir.

İdari Yargı Hakimliği Konuları Nelerdir?

Anayasa Hukuku için: Yargı, anayasa yargısı, 1982 anayasası, anayasa çeşitleri, anayasanın doğuşu ve tarihsel gelişimi, anayasa kavramı ve temel hak ve özgürlükler alanından sorular gelmektedir.

İdare Hukuku için: Kamu hizmetleri, kamu malları, devlet memurları, idari sözleşmeler, idari teşkilatlar, idareye dair anayasal hükümler, idare hukukuna giriş gibi konulardan sorular gelir.

Medeni Hukuk için: Kat mülkiyeti, eşya hukuku, kişiler hukuku, aile ve miras hukuku, başlangıç hükümlerinden sorular çıkmaktadır.

Medeni Usul Hukuku için: Sözlü yargılama, eski hale getirme ve adli tatil, teminat, yargılama giderleri, kanun yolları, arabuluculuk, Yargıtay, tahkim, görev – yetki ve yargı yeri, genel hükümler, tebligat gibi konulardan sorular gelmektedir.

Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku için: Vergi ceza, vergi icra, uluslar arası vergi, vergi yargılama, borçlar hukuku konularından sorular gelmektedir.

Ceza Hukuku için ilk 75 maddeden sorumlu tutulursunuz.

İktisat ve Maliye için: Mikro ve makro iktisat, maliye teorisi, bütçe, maliye politikası, devlet borçlanması ve kamu gelir giderleri konularından sorular çıkmaktadır.

Türkçe ve Matematik için: sözcükte ve cümlede anlam, paragraf, yazım yanlışı, anlatım bozukluğu, doğal ve tam sayılar, köklü sayılar, rasyonel ve üslü sayılar, mutlak değer, basit eşitsizlikler, olasılık, bölme ve bölünebilme, problemler gibi konulardan sorular çıkmaktadır.

Temel Vatandaşlık Bilgisi için: Hukukun genel esasları, yürütme organları, TBMM üyelerinin hukuki statüleri, kişi haklarının korunması, sosyal ve ekonomik hak ve görevler, mahkemeler ve mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik güvencesi, hakimler ve savcılar kurulu, hükümet sistemi, seçim konusu gibi konulardan sorular çıkmaktadır.

Tarih dersi konuları ise şöyledir: İlk Türk Devletleri, Türk – İslam Tarihi, Kurtuluş Savaşı, Atatürk Devri Dış Politika, inkılaplar,  Osmanlı Tarihi ve 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ