uzlasma.org

Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu temel ceza yasamız olan Türk Ceza Kanununun 86. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu ile bir bakıma kişilerin vücut dokunulmazlığı korunma altına alınmaya çalışılmıştır. TCK 86 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu daha çok “basit yaralama” olarak tabir edilmektedir. TCK 86/1 ve TCK 86/2 maddelerinde basit yaralama suçu düzenlenmiş, TCK 86/3 maddesinde ise nitelikli kasten yaralama suçu düzenlenmiştir.

Basit Yaralama suçu 

Basit Yaralama suçu; herhangi bir tıbbi müdahale gerekmeksizin sadece kişinin vücuduna acı verecek şekilde yaralama ile “basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde” yaralanmaları için kullanılmaktadır. Basit yaralama suçunun tespitinde ayrıca suçun işleniş biçimleri de dikkate alınmaktadır. Şöyle ki; TCK 86/3 maddesinde belirtilen şekillerde suçun işlenmesi basit yaralama suçunu oluşturmamaktadır. Basit yaralama suçu şikâyete bağlı olduğu gibi uzlaşma kapsamında olan suçlardandır.

Basit Yaralama Cezası

Basit yaralama cezası TCK 86/2 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre kasten yaralama suçunun TCK 86/3 maddesi dışında ve “basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde” gerçekleşmesi halinde failin; “dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası” ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA

Nitelikli kasten yaralama TCK 86/3 maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli kasten yaralama suçu; daha çok suçun işleniş biçimleri göz önüne alınarak bir ayrım yapılmıştır. Kasten yaralama suçunun nitelikli olarak kabul edilmesi için; altsoy, üstsoy, kardeş veya eşe karşı işlenmesi, silahla işlenmesi veya kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi gibi durumlarda geçerlidir. Nitelikli kasten yaralama suçu; basit yaralama suçunun aksine şikâyete tabi suçlardan değildir. Dolayısıyla nitelikli kasten yaralama suçu için uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır.

Eşe Karşı Kasten Yaralama suçu 

Eşe karşı kasten yaralama TCK 86/3-a maddesinde düzenlenmiştir ve şikâyete tabi değildir. Suçun oluşumunda evli olan kadının erkeğe veya erkeğin kadına yönelik bir kasten yaralama eylemi bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Her iki durumda da eşe karşı kasten yaralama suçu oluşmaktadır.

Silahla Yaralama Suçu 

Silahla yaralama suçunun tespitinde öncelikle Türk Ceza Kanunu kapsamında silah veya silahtan sayılır aletlerin tanımının yapılması gerekmektedir. TCK 6/1-f maddesinde silah kavramının tanımı yapılmış ve hangi tür aletlerin silahtan sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre özetle; ateşli silah, patlayıcı madde, koruma veya saldırı amacıyla yapılmış her türlü alet, kesici delici alet silah olarak kabul edilmektedir. TCK 6/1-f maddesinde belirtilen aletler ve benzerleri ile işlenecek bir kasten yaralama suçu nitelikli kasten yaralama olarak kabul edilmektedir.

Bıçak ile yaralama suçu 

Bıçak ile yaralama suçu; suçta kullanılan bıçağın TCK 6/1-f-3 maddesi uyarınca silahtan sayılması nedeniyle suçun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir. Bıçak ile yaralama suçu; TCK 86/3-e maddesi kapsamında silah ile yaralama suçunu oluşturmuş olması nedeniyle şikâyete bağlı suçlardan değildir.

Nitelikli Kasten Yaralama Cezası

Nitelikli kasten yaralama cezası; TCK 86/2 maddesinde belirtilen “dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasının” yarı oranında arttırılacağı şeklinde belirlenmiştir.