uzlasma.org

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan bir kişiye ait kişisel bilgilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi şeklinde gerçekleşen bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu madde 135’te düzenlenen bir suç türüdür. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu oluşabilmesi için verilerin sır olarak saklanan veriler olması şart değildir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunulmayan ancak sınırlı bir çevre ile isteğe bağlı olarak paylaşılan yani herkes tarafından bilinmeyen ve kolay ulaşılmayan kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ile gerçekleşmektedir.

Bu bakımdan örneğin başkalarına ait kişisel kimlik bilgilerinin internet sitesine üyelik kaydı sırasında kullanılması, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun meydana getirecektir.

Kişisel Veri Olarak Kabul Edilen Bilgiler Nelerdir?

Kişisel veri olarak kabul edilen bilgiler, konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunabilmesi için üzerinde durulması gereken konu başlıklarından birisidir. Kişisel veri kavramının kapsamı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmektedir. Buna göre kimliği belirlenebilir ve belirli gerçek kişilere ait her türlü kişisel bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda nüfus bilgileri, adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, meslek, banka hesap bilgileri, telefon numarası, kan grubu, medeni hal, parmak izi, biyolojik örnekler, sağlık bilgileri ve etnik köken, siyasi görüş gibi pek çok bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir hale getiren ve kişiyi toplumdan ayırmaya imkan tanıyan her türlü bilgi kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte ulaşılması kolay ve bilinmesi mümkün olan bilgilerin yasal olarak kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceğinin söylenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet Süresi Var Mıdır?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu şikayet süresi bulunmamaktadır. Takibi şikayete bağlı bir suç türü değildir. Suçun işlendiği öğrenildiğinde soruşturma savcılık tarafından başlanmaktadır. Bununla birlikte dava zamanaşımı süresi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle suç işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde suçun savcılığa bildirilmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu md. 135/1’de belirlenmiştir. Buna göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu md. 135/2 gereğince, kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler Nelerdir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu cezayı arttıran nedenler, Türk Ceza Kanunu madde 137’de belirlenmiştir. Buna göre şu hallede cezada artırım yapılmaktadır:

  • Suçun kamu görevlisi (memur, belediye zabıtası, avukat, hakim, savcı) tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işlenirse yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 1/2 oranında arttırılarak hükmedilmelidir.
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işlenirse yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 1/2 oranında arttırılarak hükmedilir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Var Mı?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda erteleme, adli para cezası ve HAGB hakkında bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Koşulların sağlanmış olması halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.
  • Koşulların sağlanmış olması halinde hükmedilen ceza hakkında HAGB kararı verilebilmektedir.
  • Koşulların sağlanmış olması halinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu hakkında hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ