Kısıtlılık Halinde Uzlaşma Nasıl Olur?

0
69

Kısıtlılık Hali; Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı olan, savurganlık yapan, alkol veya uyuşturucu bağımlısı olan, kötü yaşam tarzı olan veya kötü yönetimde bulunanlar, 1 yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olanlar ile kendi isteği üzerine  yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden kişiler kısıtlı kişilerdir. Bu kişiler vesayet altına alınırlar. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce kendilerine bir vasi atanır ve bu vasi yukarıda bahsi geçen kişilerin tüm işlemlerini yürütmekle sorumlu ve yetkilidir.Bu makalemizde sizlere Kısıtlılık hallerinde uzlaşma nasıl olur onun hakkında detaylar sunacağız.

Kısıtlı kişinin vasisine uzlaşma teklifinde bulunma;

Medeni kanunun 16. maddesinde belirtilen “Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.” hükmünden de anlaşılacağı üzere uzlaşma teklifi kısıtlılığı bulunan kişilerin vasilerine yapılır. Teklifin kabulünün ardından edimin görüşüleceği ve rapora imzayı atacak kişi yine vasidir. Kısıtlı kişi mağdur veya suçtan zarar görmesi halinde kesinlikle uzlaşma teklifine yanıt veremez. Ancak şüpheli veya sanık durumunda olduğu hallerde edimin konusu kendisini maddi bir yükümlülük altına sokmayacak, özür dilemeyle ifa edilebilecek bir edim ise, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı kişiye uzlaşma teklifinde bulunulabilir, teklifi kabul etmesi halinde uzlaşma raporu düzenlenip uzlaşma sağlanabileceği kabul edilmiştir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 29/1 maddesinde de tarafın kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifinin kanuni temsilcilere yapılacağı açıkça belirtilmiştir. 

Kısıtlılık veya ayırt etme güçlüğü bulunması halleri Sıkça görülmeyen bir husus olsa da yine de rastlanan kısıtlı ile vasi olarak atanan ve onun adına uzlaşma teklifine cevap verme konusunda yetkiye sahip olan yasal temsilci arasında
menfaat çatışması olması durumunda uzlaşma teklifinin kime yapılacağına ilişkin mevzuatta açıkça belirtilen bir düzenleme yoktur. Bu gibi durumlarda genel ilkelerden yola çıkılarak, kısıtlı kişiye kayyım tayin edilip uzlaşma teklifi tayin edilecek olan kayyıma sunulmalıdır.

Kısıtlının ayırt etme gücüne sahip olmayan, uzlaşma müessesesini anlayamayacak, uzlaştırmaya açıkça rıza gösteremeyecek olması durumunda uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği yönünde görüşler mevcuttur. Ancak buna ilişkin de düzenlenmiş açık hüküm yoktur.

Özetle; kısıtlı olan kişi yönünden uzlaşma teklifi vasiye yapılır. Kısıtlı olan kişi şüpheli veya sanık olması halinde ve müşteki tarafın özür dilemeyle ifa edilebilecek bir edim talebi var veya hiçbir talebi yok ise teklif doğrudan kısıtlıya yapılabilir. Kısıtlı kişinin mağdur veya suçtan zarar gören sıfatında olması halinde her ne şekilde olursa olsun tüm işlemler vasi ile yapılır, mağdur ve suçtan zarar gören kısıtlı kişi hiçbir şekilde uzlaşma teklifine cevap veremez.

Ekleyeceğiniz veya yanlış olduğunuz hususlar konusunda lütfen bildirimde bulununuz. İyi çalışmalar dilerim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin