uzlasma.org

Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma

Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma

Kovuşturma aşamasında uzlaşma zaman zaman dava aşamasında uzlaşma olarak da tabir edilmektedir. CMK 253 maddesinde belirtilen uzlaşma hükümleri soruşturma aşamasında uygulanabileceği gibi kovuşturma aşamasında uzlaşma da sağlanabilmektedir. Uzlaşmanın gerek soruşturma aşamasında; gerekse kovuşturma aşamasında sağlanması şüpheli veya sanık için genel olarak aynı sonucu doğurmaktadır. Soruşturma aşamasında uzlaşma halinde şüpheli hakkında takipsizlik kararı; kovuşturma aşamasında uzlaşma halinde ise; düşme kararı verilmektedir. Bu yazımızda kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanması durumunda sanığın hukuki durumu ve kovuşturmanın ne olduğu, ayrıca düşme kararı hakkında bilgi verilecektir.

Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma nedir sorusu çoğunlukla yargılama aşamasında olan mağdur veya sanık statüsünde bulunan kişilerin merak ettiği bir kavramdır. Kovuşturma; Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinde lehe ve aleyhe tüm delilleri toplayıp iddianame düzenlemesi ile başlamaktadır. Cumhuriyet Savcısının düzenlemiş olduğu iddianamenin mahkemece kabulü ile kovuşturma aşaması başlamış olarak kabul edilmektedir. Kovuşturma nedir sorusunun bir başka cevabı olarak ise; kısa “yargılama” olarak tabir edilebilmektedir. Günümüzde daha çok “dava aşaması” olarak da bilinmektedir.

Düşme Kararı

Düşme kararı kovuşturma sonunda diğer bir tabiri ile yargılama sonunda beraat ve mahkûmiyet kararlarından sonra sıklıkla verilen bir karar türüdür. Kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanması halinde sanık hakkında düşme kararı verilmektedir. Düşme kararları; sanığın vefatı, ceza zamanaşımı süresinin dolması veya şikâyetten vazgeçme durumlarında verilmektedir. Uzlaşma; şikayetten vazgeçme ile aynı sonuçları doğurması nedeniyle dava aşamasında yani kovuşturma aşamasında uzlaşma, düşme kararı ile neticelenmektedir. Düşme kararının sanık üzerindeki hukuki etkileri ve sonuçlarını daha iyi anlamak için sitemizde “davanın düşmesi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.