Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar nedir? (Takipsizlik, KYOK)

0
77

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) yani bir başka deyişle Takipsizlik Kararı başlatılan bir soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından atılı suçun işlenmediği, dava açılmasına yeterli delil bulunmadığı, şikayetçi olunmadığı veya şikayetten vazgeçildiği, uzlaşmanın sağlandığı, şüphelinin vefat ettiği vb. gibi durumlarda düzenlenen karardır.

Henüz soruşturma aşamasındayken Cumhuriyet savcısı tarafından suçun işlenip işlenmediği, işlendiyse kim tarafından işlendiğine dair delillerin toplanması amacıyla bir takım işlemler yürütülür. Yürütülen bu işlemler neticesinde bir gerekçe ile dosyanın dava açılmadan kapatılmasına karar verilir ise işte bu halde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar düzenlenir ve dosya mahkemeye intikal etmeden kapanır.

Hangi Hallerde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilir ?

İlk paragrafta da bahsettim gibi, yaşanan olay neticesinde; şikayete tabi olan suçlarda suçtan zarar gören veya mağdurun şüpheliden şikayetçi olmaması, ilk aşamada şikayetçi olup sonrasında şikayetinden vazgeçmesi, uzlaşmaya tabi bir suçta tarafların uzlaşması, şüphelinin vefat etmesi, suçun zamanaşımı süresince failinin tespit edilememesi, suçun işlendiğine dair yeterli delil tespit edilememesi, şahsi cezasızlık olması, aynı soruşturmanın birden fazla kaydedilmesi, suçun yasal unsurlarının oluşmaması, atılı suçun işlenmediğinin anlaşılması gibi hallerde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilebilir.

İtiraz Hakkı Var Mıdır?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar itiraza tabidir. Kararın tebliğ alındığı günden itibaren 15 gün içerisinde kararda belirtilen Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraza konu gerekçelerin yazılı olduğu ve ekinde somut delil bulunan bir dilekçe verilebilir. Somut delil olması, itirazın kabul edilmesi yönünde etkin rol oynar. İtirazınız neticesinde Sulh Ceza Hakimliği dosyanızı inceler ve itirazın kabulüne veya reddine karar verir.

Sulh Ceza Hakimliği Son İtiraz Yolu Mudur ?

Sulh Ceza Hakimliği bu kararı inceleyip itirazın reddine yani kararın kaldırılmasına yer olmadığına dair karar verirse, bu aşamadan sonraki yol Kanun Yararına Bozma yoludur. Savcılığın takipsizlik kararı, Sulh Ceza Hakimliğinin değişik iş kararı ile birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere savcılığa dilekçe bırakılır. Buradan gelecek neticeye göre karar kesinleşir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin