uzlasma.org

Özel Usulsüzlük Cezası Uzlaşma

Özel Usulsüzlük Cezası Uzlaşma

Özel usulsüzlük cezası uzlaşma kalktı mı?, Vergi cezalarında indirimi; 27.03.2018 Tarih 30373 sayılı resmi gazetede yayınlamıştı. 7103 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle 213 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına dahil olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından da çıkarılmıştır. Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edenler bu haktan yararlanmaya devam edecekler.
Vergi Usul Kanununun Ek-9 değerlendirildiğinde, mükellefler vergi dairesi ile uzlaşmaları halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından çıkarıldığından bu cezalar için cezada indirim müessesinden yararlanabiliyor.


Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,


Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018) yarısı (*); İndirilir.

(*) Değişmeden önceki şekli: Üçte biri

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ