Soruşturma Yöntemi Olarak Daimi Arama Kararı

0
89

Cumhuriyet Başsavcılıklarına bireysel müracaat, kolluk kuvveti, re’sen ya da ihbar yoluyla gelen bir suçun işlendiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma neticesinde, olayın vuku bulduğunun tespit edilmesine rağmen, olayın failinin tespitinin gerçekleşmemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yazılan ve kanunda belirtilen zamanaşımı süreleri uyarınca kollukça araştırmanın devamı için yazılan kararlardır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarına yansıyan bir olay kolluk ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından araştırma işleminden geçer. Tüm araştırma, inceleme ve yazışmalara rağmen bazen olayın failinin tespiti mümkün olmayabilmektedir. Dosyada fail tespitine yönelik yapılabilecek başka bir işlem bulunmamasına rağmen halen olayın faili tespit edilememişse ve suçun işlendiğinin kesin bir şekilde tespiti gereklidir.

Karar yazılırken TCK suçlar bölümünde suçun tanımlı öngörülen cezası baz alınarak, TCK 66/1 maddesinde tanımlanan zamanaşımı süreleri tamamlanana kadar failin araştırılması talebidir. TCK suçlar bölümünde suçların her biri için alt ve üst limit hapis cezaları belirtilmektedir.

TCK 66 maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri;

MADDE 66. – [1] Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,

Geçmesiyle düşer.”

Suçun işlendiği ya da işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren geçerlidir. Süresi dolana kadar fail tespit edilirse soruşturma tespit edilen fail bakımından devam eder ve dosya karara bağlanır.

Olayda birden fazla fail varsa, tespit edilen ve edilemeyen failler bir arada bulunursa dosya tespit edilemeyenler yönünden ayrılarak, iki ayrı dosya üzerinden soruşturma devam eder. Suçun işlendiği tarihten itibaren üzerine sayılan zamanaşımı süresi dolduğunda dosyadan “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” yazılarak dosya kapatılır. Dosya kapatıldıktan sonra yeni failler tespit edilmiş olsa bile, suçun zamanaşımı süresi dolduğundan herhangi bir işlem yapılamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin