Tebligat ve İstinabe (TALİMAT) Evraklarının Takibi

0
85

Tebligat ve İstinabe evraklarının takibi nasıl yapılmaktadır? Bugün sizlere bu konuda bilgi sunacağız.Uzlaştırmacı olarak görevlendirildiğiniz dosyada Uzlaştırma Bürosu’na tarafa gönderilmek üzere bıraktığınız istinabe (talimat) veya tebligat evrakının hangi tarihte gittiği, dönüp dönmediği hususlarını kolayca Uzlaştırmacı Portal’dan takip edebilirsiniz. Bıraktığınız evrakların tamamı taranarak UYAP’a kaydedilmekte ve sonrasında ilgili ekrandan işlemi yapılmaktadır.

Tebligat ve talimat evraklarını takip ederken, Örneğin tebligat gönderilecek ise Uzlaştırma Bürosu personeli bu tebligat zarfını hazırladığında Uzlaştırmacı Portal’da ilgili dosya içerisinde evrakları görüntülediğiniz alana “Kapalı Tebligat” isminde bir evrak düşer, bu evrakı açtığınızda sağ üstte barkod görünür, bunun altında 400* ile başlayan bir rakam bulunur. Bu rakamı http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ adresindeki sorgulama alanına girerek tebligatınızın dağıtıma çıkıp çıkmadığı, tarafa ulaşıp ulaşmadığı gibi tüm detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Tebligat parçasının adliyeye geri döndüğünü ise “Uzlaştırma Dosyası Gelen Evrak” adında taranmış mazbata evrakını dosya evrakları içerisinde görüp anlayabilirsiniz.İstinabe ve Tebligat evraklarında takip süreci bu şekilde ilerler.

İstinabe (talimat) veya cezaevine imzalanacak evrak gönderilmesi konusunda da durum hemen hemen aynıdır. İstinabe yapıldığında görevli olduğunuz dosyanın evraklarını gördüğünüz alana “Talimat Gönderme Yazısı” isminde bir evrak düşer. Talimat sonuçlandığında ise karşı taraf Talimat Bürosu’nca gönderilen evrak “Talimat Sonuç Yazısı” olarak dosya içerisinde kaydedilir. Cezaevine gönderilirken ise “Boş Genel Müzekkere Şablonu” isimli evrak dosya içerisine kaydedilir. Her iki yöntemin dönüşünde evrak fiziken Uzlaştırma Bürosu’na döndüğünde ilgili birim tarafından taranarak “Uzlaştırma Dosyası Gelen Evrak” şeklinde kaydedilir.

Böylece dosyanızdan gönderdiğiniz tebligat, talimat ve cezaevine gönderme işlemlerinin gidiş ve dönüşünü kolayca takip edebilirsiniz.Umarız makalemiz sayesinde Tebligatlarınızda ve İstinabelerinizde takip etmenize kolaylık sağlayacağımızı umuyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin