uzlasma.org

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Tarhiyat öncesi uzlaşma kavramından önce konunun daha iyi anlaşılması için Vergi Hukuku açısından tarhiyat kavramının tanımını yapılması yerinde olacaktır. Tarhiyat; Herhangi bir vergi alacağının Vergi Usul Kanununda belirtilen matrah üzerinden belirli oranlara göre hesaplanmasıdır. Vergi Usul Kanunu kapsamında uzlaşma genel olarak tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere iki şekilde mümkündür. Tarhiyat öncesi uzlaşma; uyuşmazlığın vergi mahkemelerinde dava konusu olmasından önce mümkün olabilmektedir.

Vergi mükellefinin tarhiyat öncesi uzlaşma başvurusuna istinaden vergi dairesi görevlilerince yapılacak ilk incelemede aşağıda belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediği konusu araştırmaktadır. Belirtilen şartların oluştuğu tespiti üzerine tarafların tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli şartların oluştuğunun tespit edilmesi tutanağa bağlanarak uzlaşma konusunda görüşmeler için gün verilmektedir. Belirtilen gün ve saatte mükellefin mensubu bulunduğu meslek grubundan bir temsilci ve serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir görüşmelerde hazır bulunurlar.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Şartları

Vergi Usul Kanunu kapsamında tarhiyat öncesi uzlaşma uygulanabilmesi bir takım koşul ve şartları bağlanmıştır. Bunlar özetle;

Uzlaşma konusu vergi; Resim/Harç ve diğer vergileri ilişkin usulsüzlük cezası veya vergi zıyaı cezalarına ilişkin olmalıdır.

Söz konusu vergi matrahı kaçakçılık suçlarına konu olmamalıdır.

Uzlaşma konusu vergi, bağlı bulunduğu vergi dairelerince tarh edilmiş olmalıdır.

Uyuşmazlığın çözümü konusunda Vergi Mahkemelerinde açılmış bir dava bulunmamalıdır.

Diğer uzlaşma konularında olduğu gibi tarhiyat öncesi uzlaşma uygulanabilmesi için öncelikle mükellefin bu konuda bir başvurusunun bulunması gerekmektedir.