TEKLİF AŞAMASINDA OLUMSUZ İLE UZLAŞTIRMA SÜRECİNDE OLUMSUZ ARASINDAKİ FARK

0
36

Uzlaşmanın başlıkta belirttiğim iki aşaması çoğu zaman karışıklığa neden olmaktadır. Aslında çok basit kavramlar ama maalesef yanlış yorumlanıyor. Asgari Ücret Tarifesi’nde de bu durum ayrı ayrı belirtilmiştir. Aslında uzlaştırmacıların bu konuda yanlış hareket etmeleri kendilerine daha az sarf ücreti ödenmesine neden oluyor.

Teklif aşamasında olumsuz nedir?

Bir uzlaştırma dosyasının teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması demek, taraflardan birinin Uzlaşma Teklif Formu’nu ‘Kabul Etmiyorum’ şeklinde imzalaması demek. Örnekleyecek olursak Ahmet’in Ayşe’ye hakaret ettiği bir dosyamız olsun, bu dosyada Ahmet uzlaşma teklifini kabul etmiş ancak Ayşe Uzlaşma Teklif Formu’na kabul etmiyorum şeklinde imza atmış olsun, işte bu durumda uzlaştırma süreci teklif aşamasında olumsuz oluyor.

Uzlaştırma sürecinde olumsuz nedir?

Dosyanın uzlaştırma sürecinde olumsuz sonuçlanması demek, dosyada bulunan tüm tarafların Uzlaşma Teklif Formu’nu ‘Kabul Ediyorum’ şeklinde imzalaması ancak sonrasında edim aşamasında uzlaşmadan vazgeçmesi, istenen edimde anlaşamaması, vb. demek. Bunu da örnekleyecek olursak Ahmet’in Ayşe’ye hakaret ettiği dosyada Ayşe ile Ahmet’in uzlaşma teklifini Kabul Ediyorum şeklinde imzalamış olduklarını varsayalım, müzakerelere geçildiğini ve Ayşe’nin, Ahmet’in LÖSEV’e 5.000 TL bağış yapmasını istediğini ancak Ahmet’in 1.000 TL yapabileceğini söylediğini, Ayşe’nin de bunu kabul etmediğini düşünelim. Bu durumda uzlaştırmacı 1 suret Uzlaştırma Raporu düzenler, tarafların uzlaşma teklifini kabul ettiklerini ancak neden uzlaşamadıklarını / mutabakata varamadıklarını açıkça anlatır, tüm taraflarda bu rapora (olumlu raporda olduğu gibi) imza atarlar ve OLUMSUZ RAPOR olarak sunulur.

Bu konuda yapılan en büyük yanlış; uzlaştırmacının müşteki tarafa teklif formu imzalatmadan önce uzlaşmak için ne istediğini sorması ve bu talebi yine şüpheliden de imza almadan şüpheliye telefonla veya yüz yüze iletiyor olmasıdır. Öncelikle şu husus iyice anlaşılmalı ki; suçtan zarar gören / mağdur taraf uzlaşma teklifinin Kabul Ediyorum kısmına imza atmadan, yine aynı şekilde şüpheli / sanık olan tarafta uzlaşma teklifini Kabul Ediyorum şeklinde imzalamadan taraflar birbirinden bir şey talep edemezler. Uzlaşma teklif formuna “Şu kadar para verirse kabul ederim, özür diler ise kabul ederim vs.” yazdırılması yanlıştır. Teklif formu tarafların uzlaşmak için müzakere aşamasına geçmek isteyip istemediklerini tespit etmek için imzalatılır.

Bir dosyada görevlendirildikten sonra öncelikle tarafa herhangi bir şekilde (maddi, manevi taleplerde bulunarak ve bu taleplerin yerine gelmesi halinde) uzlaşma müzakerelerine geçmek isteyip istemediği için teklif formuna imza atması gerektiğinin, Kabul Ediyorum alanını imzaladığında uzlaşmayı kabul etmiş sayılmayacağının, yalnızca müzakereye geçileceğinin, Kabul Etmiyorum şeklinde imzaladığında karşı taraf ile kati suretle hiçbir şekilde uzlaşmak istemediğine karar vermiş olacağı ve hiçbir talepte bulunamayacağının detaylıca anlatılması gerekir.

Sonuç olarak;

1-) Teklif formu, tarafların birbirlerinden talepte bulunabilmeleri için kesinlikle Kabul Ediyorum şeklinde imzalanmalıdır.
2-) “…Müşteki ile görüşüldü, 500 TL istedi, şüpheli arandı, ödemeyeceğini söyledi, taraflar teklif formlarını Kabul Etmiyorum şeklinde imzaladılar…” şeklinde sunulan bir üst yazı, uzlaşmanın uzlaştırma sürecinde olumsuz olduğunu değil, teklif aşamasında kaldığını anlatır.
3-) “…Taraflar uzlaşma müzakerelerine geçmek üzere teklif formlarını Kabul Ediyorum şeklinde imzaladılar. Yapılan müzakereler neticesinde müşteki 500 TL istedi ancak şüpheli 200 TL verebileceğini beyan etti, müşteki 200 TL’yi kabul etmedi, şüpheli de 500 TL veremedi, böylece uzlaşma sağlanamadı…” şeklinde sunulan bir üst yazı ve ekinde Kabul Ediyorum şeklinde imzalanmış teklif formları ile tarafların bu mutabakatı sağlayamadıklarına ilişkin 1 suret Uzlaştırma Raporu, uzlaşmanın uzlaştırma sürecinde olumsuz olduğunu anlatır. Uzlaştırma Raporu düzenlendiğinde üst yazıya gerek olmayabilir ancak durumun ifadesi açısından etkili olacaktır.
4-) Teklif formuna Kabul Etmiyorum şeklinde imza atan müşteki şifahen de olsa hiçbir talepte bulunamaz. Uzlaşmayı hiçbir suretle kabul etmediğini beyan etmiş demektir.

NOT: Önce taraflardan Uzlaşma Teklif Formu’na imza aldıktan sonra taleplerinin sorulması ve uzlaşmanın uzlaştırma sürecinde olumsuz kalması ile rapor düzenlenmesi halinde ücret, teklif aşamasına göre minimum değerden bakarsak 66 TL daha fazladır. Yani uzlaştırmacının öncesinde taraflara kabul ediyorum şeklinde imzalatması, sonra müzakere aşamasına geçmesi kendi lehine olacaktır.

Uzlaştırmacıların teklif formunun gayesini idrak ederek taraflara izah etmesi, Kabul Ediyorum alanına imza attırmadan tarafın hiçbir talebini karşı tarafa iletemeyeceğini, bu durumda tarafın bir talepte bulunamayacağını bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir.  Uygulama her yerde farklılık gösterebilir ama yönetmeliğe göre olması gereken yukarıda anlatıldığı gibidir. Farklı olduğunu düşünen veya ekleyecek düşüncesi olan varsa bu yazının altında paylaşabilir.

İyi çalışmalar dilerim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin