uzlasma.org

UYAP Uzlaşma nedir?

UYAP Uzlaşma nedir?

UYAP uzlaşma genel olarak uzlaşma prosedürlerinin uygulanması için oluşturulmuş bir sistemdir. UYAP; (Ulusal Yargı Ağı Projesi) faaliyete geçmesi ile adliyelerde veya yüksek mahkemelerde yargılama ve soruşturma aşamasında kullanılmaya başlanmıştır. Uyap uzlaşma ile ayrıca uyap vatandaş portal üzerinden uzlaşmaya tabi konular hakkında uzlaşma hakkının kullanılmasını; bu konuda gerekli başvuruların yapılmasını sağlamaktadır. UYAP uzlaşma ayrıca bu konudaki soruşturma veya dava dosyalarının hızlı bir şekilde neticelendirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Uzlaşma Nedir

Uzlaşma portal ve uyap uzlaşma kavramları hakkında bilgi vermeden önce uzlaşma nedir sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Uzlaşma; özellikle Türk Ceza Kanununda belirtilen şikâyete bağlı suçlarda veya uzlaşma hükümlerinin uygulandığı; diğer suçlarda tarafların soruşturma aşamasında ya da kovuşturma aşamasında aralarındaki ihtilafın son bulduğunu beyan etmeleri olarak tanımlanabilmektedir. Uzlaşma sağlanması halinde şüpheli hakkında soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmektedir. Dava aşamasında yani kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanması durumunda sanık hakkında düşme kararı verilmektedir.

Uzlaşma Portal

Uzlaşma portal uzlaşma konusunda gerekli eğitimleri alarak uzlaştırmacı olarak görev yapan kişilerin kullanmış oldukları sistemlerdir. Uzlaşma portal; Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Tüm yargı işlemlerinin UYAP üzerinden yapılması zorunlu olduğu gibi uzlaşma konusunda yapılan tüm işlemlerin de uzlaşma portal üzerinden yürütülmesi gerekmektedir. UYAP uzlaşma ayrıca uzlaştırma bürolarında bulunan dosyaların vatandaş portal üzerinden aşamalarının kontrolünü sağlamaktadır.

Uzlaştırma Bürosu

Uzlaştırma büroları uzlaşma kapsamında bulunan suçlar için adliyelerde kurulmuş bürolardır. Uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerekli tüm dosyalar öncelikle uzlaşma bürosuna tevdi edilmektedir. Uzlaştırma bürosu, kendilerine tevdi edilen bu dosyaları öncelikle suç vasfına göre sınıflandırmaktadır. Daha sonra bu dosyalar UYAP uzlaşma portalı ile birlikte sistem üzerinden bu konuda gerekli eğitimleri almış kişilere gönderilmektedir.