Uzlaşmanın Teklif Aşamasında Olumsuz Sonuçlanması

0
138

Uzlaşmanın teklif aşaması ve süreç hakkında bu makalemizde sizlere bilgi vereceğiz.Uzlaşmanın en önemli unsurlarından biri teklif aşamasıdır. Bu aşama ne kadar başarılı geçer ise uzlaşmanın tamamı ona göre seyreder. Taraflar ile yapılan görüşmelerde eğer taraflar uzlaşma teklifini kabul ederler ise müzakere aşamasına geçilir ve edim konuşulmaya başlanır ancak bir de tarafların uzlaşma teklifini kabul etmemeleri durumu vardır. Bu durumda uzlaşma teklif aşamasında olumsuz sonuçlanır ve taraflar herhangi bir şekilde edim talebinde bulunamazlar.

Teklifi Kabul Ederken Şart / Edim Belirtilebilir Mi ?

Uzlaşmanın teklif sürecinde olumsuz sonuçlanması süreci içerisinde olan teklif kabul süreci üzerine konuşalım.Uygulamada genelde yapılan yanlışlardan biri, tüm taraflar uzlaşma teklifini kabul etmeden, bir tarafın “bana 3000 TL para vermesi halinde kabul ediyorum” veya “benden özür dilemesi halinde teklifi kabul ediyorum” şeklinde ki talebinin diğer tarafa iletilmesidir. Uzlaşma işlemine dahil olacak bütün tarafların, müzakere aşamasına geçilerek bir edim talebinde bulunabilmesi için uzlaşma teklif formunu kabul ediyorum şeklinde imzalamaları gerekmektedir. Müştekinin uzlaşma teklifini kabul ediyorum şeklinde imzalarken altına edim talebini yazması, usule uygun değildir. Böyle bir uygulama yoktur.

Taraflardan Biri Uzlaşma Teklifini Kabul Etmez İse Rapor Düzenlenir Mi?

Uygulama ile ilgili maalesef çok fazla yanlış yapılıyor. Kesin çizgileri olmayan yönetmelik nedeniyle aynı ilin ilçeleri bile birbirinden farklı uygulamalar yapabiliyor. Bu hatalı uygulamalara verilebilecek ve en sık görülen uygulama ise uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacıdan rapor istenmesi uygulamasıdır. Taraflardan biri uzlaşma teklifini kabul etmiyorum şeklinde imzalar ise veya taraflara iletişim kanalları ile ulaşılamamış ve tebligat yoluyla uzlaşma teklifinde bulunulduğu halde 3 gün içerisinde dönüş yapılmamış ise bu durumda dosyayı teslim aldıktan sonraki aşamada yapılan işlemlere ilişkin evraklar, bir tutanak / üst yazı ile Cumhuriyet savcısına sunulmalıdır. Uzlaştırma raporu tarafların olumlu veya olumsuz sonuçlanan müzakerelerini tutanak altına almak için düzenlenir. Teklif aşamasında kalan uzlaşmalarda herhangi bir müzakere söz konusu olmadığından kesinlikle rapor düzenlenmemelidir.

Üst Yazı / Tutanak Nasıl Olmalı, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle bu üst yazı, Cumhuriyet savcısına sunulacağından başlık, “Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna” şeklinde yazılmalıdır. Sonrasında ise hem evrakın savcı tarafından kolay kabulü için, hem de ilerleyen süreçte olayın açıkça anlaşılabilir olması için, detaylıca yazılarak olayın safahatının iyice anlatılması gerekmektedir. Sadece “Yapılan teklifler reddedilmiştir. Uzlaşma teklif aşamasında kalmış olup işlemlere ait evraklar ektedir.” şeklinde sunulmamalıdır.

ÖRNEK:

…………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

Dosya No: 2020/……….

Yukarıda numarası yazılı dosyada ……/……/………… tarihinde uzlaştırmacı olarak görevlendirildim.

Müşteki ………………………… ile telefonda yapılan ilk görüşme neticesinde uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini, hiç bir suretle uzlaşmak istemediğini beyan etti, buna istinaden planlanan gün ve saatte kendisi ile görüşüldü ve Uzlaşma Teklif Formunun ‘Kabul Etmiyorum’ kısmını imzaladı.

Şüpheli …………………………. dosyada bulunan ve halen kullandığı belirtilen telefondan arandı, kendisine uzlaşma hususunda ve dosyası hakkında bilgi verilmesinin ardından görüşme planlandı. Belirlenen gün ve saatte kendisiyle bir araya gelindi. Müştekinin uzlaşma teklifini kabul etmediği kendisine bildirildi, bunun üzerine şüpheli de, kendisine sunulan uzlaşma teklifini, Uzlaşma Teklif Formunun ‘Kabul Etmiyorum’ kısmını imzalayarak reddetmiş oldu.

Taraflar uzlaşma teklifini kabul etmedikleri için uzlaşma teklif aşamasında olumsuz sonuçlanmış olup, bu sürece ilişkin işlemlere ait tüm evraklar EK’te sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. ……/……/…………

Uzlaştırmacı ………………………………..

imza

EK:

1-)

2-)

3-)

ÖRNEK 2:

…………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

Dosya No: 2020/……….

Yukarıda numarası yazılı dosyada ……/……/………… tarihinde uzlaştırmacı olarak görevlendirildim.

Müşteki ………………………… ‘ın kullandığı belirtilen telefon numarası arandı ancak ulaşılamadı. Yapılan GSM sorgulaması neticesinde edinilen telefon numaraların aranmasında da müştekiye ulaşmak mümkün olmadığından, beyan adresi olan …………………………………………………… ………………………………………………………. adresine Uzlaştırma Bürosu aracılığı ile tebligat gönderildi. Bu adresten tebligat iade geldiğinden, şahsın mernis adresi olan ………………………………………………… …………………………………………………………… adresine yine büro aracılığı ile tebligat gönderildi ve aynı konutta yakına teslim edilerek tebliğ edildi ancak müşteki 3 gün içerisinde herhangi bir dönüş yapmadığından teklifi reddetmiş sayıldı.

Bu süreçte şüpheli şahıs ile iletişime geçildi, yüz yüze görüşüldü. Şüpheli Uzlaşma Teklif Formunun ‘Kabul Ediyorum’ kısmını imzaladı.

Tebligat aşaması uzun sürdüğünden ……/……/………… tarihinde Ek Süre alındı.

Her ne kadar şüpheli Uzlaşma Teklif Formunu ‘Kabul Ediyorum’ şeklinde imzalamış ise de, müştekinin kendisine tebligat yoluyla yapılan uzlaşma teklifine 3 gün içerisinde cevap vermemiş olması nedeniyle uzlaşma teklif aşamasında olumsuz sonuçlanmış olup, bu sürece ilişkin işlemlere ait tüm evraklar EK’te sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. ……/……/…………

Uzlaştırmacı ………………………………..

imza

EK:

1-)

2-)

3-)

Yukarıda uzlaşmanın teklif aşamasında kalması sonucu evrakların sunulmasına ilişkin üst yazı örnekleri verilmiştir. Bu örnekleri kullanabilir veya bu örneklerden yola çıkarak kendiniz bir şablon oluşturabilirsiniz.Değerli yorumlarınızı da konu altından belirtebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin