uzlasma.org

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Yeni Yargı Paketine Göre

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Yeni Yargı Paketine Göre

Uzlaşmaya tabi suçlar oldukça sık araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaktadır.Bu makalemizde sizlere bu konu hakkında detaylar sunacağız.Tüm suçlar uzlaşma kapsamında değildir, sadece kanunda belirtilen suçlara ilişkin uzlaştırma yoluna gidilebilir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı tüm suçlar uzlaşma kapsamındadır, bunun yanı sıra uzlaşma kapsamında kalan suçlar şunlardır;

Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaşmaya tabi olanlar;

Kasten yaralama (TCK madde 86; madde 88, üçüncü fıkra hariç),
Taksirle yaralama (TCK madde 89),
Tehdit (TCK madde 106, sadece birinci fıkra),
Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),
Hırsızlık (TCK madde 141),
Dolandırıcılık (TCK madde 157),
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK madde 239, dördüncü fıkra hariç,)
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi. (TCK madde 165)

Şikayete bağlı olduğundan uzlaşmaya tabi olanlar,

TCK 117/1 mad. – İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali, (TCK madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi)
TCK 123/1 mad. -Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma,
TCK 125 mad. – Hakaret (Kamu görevlisine hakaret dışında),
TCK 130 mad. – Kişinin Hatırasına Hakaret,
TCK 132 mad. – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
TCK 133 mad. – Kişiler Arasında Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması,
TCK 134 mad – Özel Yaşamın Gizliliğini İhlal,
TCK 146 mad. – Kullanma Hırsızlığı,
TCK 151 mad. – Mala Zarar Verme,
TCK 154 mad. – Hakkı Olmayan Yere Tecavüz,
TCK 155 mad. – Güveni Kötüye Kullanma, (TCK madde 155)
TCK 156 mad. – Bedelsiz Senedi Kullanma,
TCK 160 mad. – Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,
TCK 209 mad. – Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması,
TCK 233 mad. – Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.

 

Türk Ceza Kanunu dışında kalan uzlaşmaya tabi suçlar;

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, mad. 71/1.1, 71/1.2, 71/1.3, 71/1.4, 71/1.5, 71/1.6,72/1 – Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu mad. 62/1-a, 62/1-b, 62/1-c, 62/1-d – Cezayı gerektiren fiiller
5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun mad. 66/1-a, 66/1-b – İhlal sayılan haller ve yaptırımlar
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun mad. 14/3 – Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu mad. 30/1, 30/2, 30/3 – Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler
5941 sayılı Çek Kanunu mad. 7/4, 7/5 – Diğer ceza hükümleri
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu mad. 25
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu mad. 80
1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu mad. 12 – Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve tazminata mahkum edilmesi

Sözü edilen suçların uzlaştırma kapsamına alınması, özel yasalarda şikayete bağlı suçlar açısından söz konusu olup, ancak aksine bir hüküm yoksa uzlaştırmaya tabi olacaktır.

UZLAŞMADA YASAKLI SUÇLAR

Yeni yargı paketine göre Uzlaşmaya bağlı suçlar Şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun,
bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaştırma hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda aşağıda belirtilen suçlar uzlaştırma yoluna gidilemez;

TCK 102 mad. – Cinsel Saldırı,
TCK 103 mad. – Çocukların Cinsel İstismarı,
TCK 104 mad. – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
TCK 105 mad. – Cinsel Taciz.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR (Suç işlendiğinde yaşı 18’den küçük olan şüpheliler) YÖNÜNDEN UZLAŞTIRMA

Uzlaşmaya bağlı Suça sürüklenen çocukların işlemiş olduğu suçlarda iki koşul ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki suçtan zarar görenin gerçek ve özel hukuk tüzel kişisi olması, ikinci olarak hapis veya adli para ceza sınırının üst sınırı üç yılı geçmemiş olmasıdır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, sadece suça sürüklenen çocuklar bakımından uzlaştırma kapsamında kalan suçlar şu şekildedir;

TCK 86/1, 86/2, 86/3. Mad.- Kasten Yaralama,
TCK 90/1 mad. – İnsan Üzerinde Deney,
TCK 91/2, 91/6 mad. – Organ ve Doku Ticareti,
TCK 97/1 mad. – Terk,
TCK 98/1, 98/2 mad. – Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi,
TCK 101/2 mad. – Kısırlaştırma,
TCK 107/1, 107/2 mad. – Şantaj,
TCK 108/1 ( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde) mad. – Cebir,
TCK 114/1 mad. – Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi,
TCK 115/1, 115/2, 115/3 mad. – İnanç Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasının
Engellenmesi,
TCK 117/2, 117/3, 117/4 mad. – İş ve Çalışma Hürriyetinin Kullanılmasının
Engellenmesi,
TCK 118/1, 118/2 mad. – Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi,
TCK 122/1 mad. – Nefret ve Ayrımcılık,
TCK 124/1 mad. – Haberleşmenin Engellenmesi,
TCK 125/3 mad. – Hakaret,
TCK 135/1 mad. – Kişisel Verilerin Kaydedilmesi,
TCK 138/1 mad. – Verileri Yok Etme,
TCK 144/1-a, 1-b mad. – Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde veya
Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık,
TCK 162/1 mad. – Taksirli İflas,
TCK 163/1, 163/2, 163/3 mad. – Karşılıksız Yararlanma,
TCK 165/1 mad. – Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi,
TCK 166/1 mad. – Bilgi Vermeme,
TCK 231/1 mad. – Çocuğun Soy Bağını Değiştirme,
TCK 232/1, 232/2 mad. – Kötü Muamele,
TCK 233/2, 233/3 mad. – Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali,
TCK 234/1, 234/2 mad. – Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması,
TCK 243/1, 243/3, 243/4 mad. – Bilişim sistemine girme,
TCK 244/2 mad. – Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme,
TCK 261/1 mad. – Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,
TCK 265/1 mad. – Görevi yaptırmamak için direnme,
TCK 287/1 mad. – Genital Muayene,
TCK 298/1 mad. – Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Yukarıda verdiğim bilgiler çeşitli kaynaklardan yaptığım araştırmaların bir araya getirilmiş halidir. Doğru, yanlış, eksik veya değişen unsurlar olabilir. Farkına vardığınız var ise lütfen belirtiniz.Ayrıca Uzlaşmanın Teklif Aşamasında Olumsuz Sonuçlanması başlıklı makalemize de göz atmanızı öneririz.

Herkese iyi çalışmalar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ