uzlasma.org

Uzlaşmayı Kabul Etmemek

Uzlaşmayı Kabul Etmemek

Uzlaşmayı kabul etmemek, uzlaşmaya tabi suçlarda suçtan zarar gören kişinin bir hakkı olduğu kadar; soruşturma aşamasında şüpheliye; kovuşturma yani mahkeme aşamasında da sanığa tanınmış bir haktır. CMK uzlaşma hükümlerinin uygulanmaya başlanması ile tarafların kesin bir şekilde uzlaşmaları gerektiği anlaşılmamalıdır. Mağdurun ya da suçtan zarar görenin; uzlaşmayı kabul etmemesi, şüphelinin cezalandırılması yönünde gerekli soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılmasını talep etmesi en doğal hakkıdır. Aynı şekilde uzlaşma görüşmeleri sürecinde mağdurun uzlaşma konusunda taleplerini şüphelinin yerine getirmemesi veya başkaca nedenlere dayalı olarak şüphelinin de uzlaşmayı kabul etmemek gibi bir hakkı bulunmaktadır. Ayrıca uzlaştırmacı tarafından uzlaştırma görüşmelerine davet edilen tarafın bu görüşmelere katılmaması hukuki açıdan uzlaşmayı kabul etmemek anlamına gelmektedir.

Uzlaşmayı kabul etmemek her ne kadar sanık için soruşturma ve dava aşamasında aynı hukuki sonuçları doğurmakta ise de; Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen kararlar ile mahkemede yargılama sonunda verilen kararlar hukuki açıdan farklı şekillerde tabir edilmektedir. Bu nedenle soruşturma aşamasında uzlaşmayı kabul etmemek ve mahkeme aşamasında uzlaşmayı kabul etmemek şeklinde iki ayrı başlıkta failin hukuki durumunun irdelenmesinde fayda vardır.

Soruşturma Aşamasında Uzlaşmayı Kabul Etmemek

Soruşturma aşamasında uzlaşmayı kabul etmemek; sanık hakkında devam yürütülen soruşturmanın devam edilmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle yapılan soruşturma sonucunda üzerine atılı suçu işlediği kesin ve sabit delillerle tespit edilen şüpheli hakkında yetkili ve görevli mahkemeler nezdinde iddianame düzenlenerek kovuşturma aşamasına geçilmektedir. Kural olarak uzlaşmaya tabi suçlarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanık hakkında cezalandırılması yönünde iddianame hazırlanmadan önce uzlaşma konusunda yetkili kişilerce gerekli araştırma, inceleme ve görüşmelerin yapılması gerekmektedir.

Mahkeme Aşamasında Uzlaşmayı Kabul Etmemek

Herhangi bir nedenden dolayı soruşturma aşamasında uzlaşma hükümlerinin uygulanamaması nedeniyle zaman zaman mahkeme aşamasında uzlaşma hükümleri uygulanması mümkün olabilmektedir. Mahkeme aşamasında uzlaşmayı kabul etmemek bir bakıma sanığın cezalandırılması anlamına gelebilmektedir. Mağdurun uzlaşmayı kabul etmemesi veya sanığın uzlaşmayı kabul etmemesi arasında herhangi bir şekilde ayrım bulunmamaktadır. Uzlaşma sağlanması şüphelinin veya sanığın lehine bir durum olması nedeniyle çoğunlukla sanığın uzlaşmayı kabul etmemesi gibi bir durumla karşılaşılmamaktadır. Ancak uzlaşmayı kabul etmemek her iki taraf için yasal olarak tanınmış bir haktır.