uzlasma.org

Uzlaştırma Kaydı Nedir, 6763 Sayılı Kanun Uzlaşma

Uzlaştırma Kaydı Nedir, 6763 Sayılı Kanun Uzlaşma

Uzlaştırma kaydı 6763 sayılı Kanun kapsamında 253 – 255’inci maddelerde yer almaktadır. Kanun kapsamında 24.11.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile uzlaşma isimli madde başlığı uzlaştırma olarak değiştirilerek uzlaşma müessesi yeniden düzenlenmiştir. Uzlaştırma temel olarak arabuluculuk kurumunun ceza yargılamasındaki karşılığıdır. Bu müessesenin ceza yargılamasına alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğu söylenebilmektedir. Müessese ile mağdurun zararının tazmin edilmesi ve toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Uzlaşma Yasası Genişletildi Mi?

Uzlaştırma yasası kapsamında yapılan son değişiklikler 2016 ve 2019 yıllarında yapılmıştır.2 Aralık 2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 6763 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında yapılan değişikliğe gidilen konular ise şu şekildedir:

 • Uzlaştırma kapsamında yer alan suçların sayılarının artması
 • Takibi şikayete bağlı olan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamına giren suçların uzlaştırma kapsamına alınması
 • Suça sürüklenen çocuklara ilişkin uzlaşma kapsamının genişletilmesi

Bunun yanında 31 Aralık 2019 tarihinde de Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yeni yayınlanan yönetmelik ile Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler şu şekildedir:

 • Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “(5) Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmesi hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.”
 • Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.”
 • Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı alınmak koşuluyla büro bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.”
 • Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,”
 • Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Sınav Bakanlık tarafından belirlenen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısına göre yapılır.”
 • Yönetmeliğin 59 uncu maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Sınavda başarı koşuluMADDE 59 – (1) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.”
 • Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “a) 59 uncu maddedeki sınav başarı koşulunu sağlamayanlar”

Uzlaştırma Teklif Formunu Avukat İmzalayabilir Mi?

Uzlaştırma teklif formunu avukatın imzalaması hususu, uzlaştırma sürecine dair merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu noktada ilgili yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre 5271 sayılı CMK m. 253 ve 30145 sayılı Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Yönetmeliği m. 29 gereğince vekilin gerçek kişi adına belirli şartların bulunması halinde müzakerelere katılabilmesi mümkündür. Ancak özel yetki verilmiş olması halinde dahi uzlaştırma formunu imzalaması mümkün değildir. Bununla birlikte özel yetki bulunması durumunda vekilin özel hukuk tüzel kişiler için uzlaştırma teklif formuna imza atması noktasında engel bulunmamaktadır.

Uzlaşmadan Sonra Dava Açılabilir Mi?

Uzlaşmadan sonra dava açılabilmesi mümkündür. Uzlaşma ülkemizde yargısal yollara başvuru yapmadan önce çok daha pratik ve ekonomik bir yöntem olan uzlaşma yöntemiyle tarafların uyuşmazlıklarının giderilmesi için öngörülen bir yöntemdir. Dolayısıyla uzlaşma prosedürünün işletilmesinden sonra dava açılabilmektedir. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en temel husus, uzlaşma sonucudur. Buna göre uzlaşma müessesesi işletilirken uzlaşma sağlayan tarafların dava açma hakkı bulunmamaktadır. Dava açılabilmesi için uzlaşma aşamasında uzlaşmanın sağlanamaması gerekmektedir.

Uzlaştırmada Müzakere Teknikleri

Uzlaştırmada müzakere teknikleri,uzlaştırmacılık eğitimleri kapsamında ayrıntılı olarak işlenmektedir ve uzlaştırma sınavında adayların yetkinliklerinin ölçüldüğü önemli konulardan birisidir. Bu kapsamda uzlaştırma müzakere teknikleri kapsamında özellikle müzakere yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Temel müzakere yaklaşımları ise şu şekildedir:

 • Rekabetçi yaklaşım
 • İşbirlikçi yaklaşım
 • Problem çözücü yaklaşım
 • İyileştirici yaklaşım

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ