uzlasma.org

Uzlaştırmacı Görevden Çekilme Talep Dilekçesi

Uzlaştırmacı Görevden Çekilme Talep Dilekçesi

Uzlaştırmacı Görevden Çekilme Talep Dilekçesi örneğini sizler için hazırladık.Ayrıca sitemizden uzlaşma konuları ve uzlaştırmacıları ilgilendiren diğer konularda uzlaştırma dokümanları başlıklı kategorimizden ulaşabilirsiniz.

……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

Uzlaştırma No   :  2020/……….

Konu                     : Uzlaştırma Dosyasından Çekilme

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254’üncü maddeleri çerçevesinde, soruşturma/kovuşturma konusu …………………………………… suçun/suçların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle 2020/………… uzlaştırma numaralı dosya tarafıma tevzi edilmiştir. Uzlaştırmacı, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 28 sayılı maddesi kapsamında hakimin davaya bakamayacağı haller ve hakimin reddi sebepleri ile bağlı tutulmuştur. Bu nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34 ve 36 sayılı maddelerinde yer verilmiş olan yasaklılık ve ret sebeplerini dikkate alarak ilgili dosyadan çekildiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …../…../2020

Uzlaştırmacının

Ad- Soyadı      :

İmza                  :

Sicil Numarası                :

Kimler Uzlaştırmacı olabilir? Hangi Meslek Grupları Olabilir?

Müşteri Hizmetleri Departmanında Görev Alacak Kişiler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Evden Yapılacak İşler nelerdir?

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER 2021

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
    BİR YORUM YAZ