uzlasma.org

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 2

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 2

Merhaba Arkadaşlar Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Sorularını Sizler İçin Hazırladık.Soruları Yanıtlayıp Kaç Doğru Cevap Verdiğini Yorumlarda Belirten Bir Arkadaşımıza Sürpriz Hediyemizvardır.Bir Önceki Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Sorularına Sitemizden Ulaşabilirsiniz..

Başarılar.. 🙂

1-) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adalet sürecinde önce çıkan ilkelerden değildir?

a)Olaya dahil olan herkesin onuruna saygı

b)Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı

c)ekonomik kazançları çoğaltma

d)sürece toplumun tüm kesiminin katılmasını sağlama

e)kişi ve toplum güvenilirliğini sağlama

2-) Uzlaştırma kapsamına  giren  bir suç nedeniyle, şüpheli  Veya sanık ile mağdur  veya suçtan zarar görenin bu yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

a)uzlaştırma

b)uzlaşma

c)uzlaştırmacı

d)ulaştirma raporu

e)uzlaştırma belgesi

3-) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, hicaz sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca,  üst  sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya   adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?

a)4

b)5

c)2

d)3

e)1

4-) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki  uzlaştırma müzakerelerini  yöneten, cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade eder?

a)uzlaştırma

b)zlaşma

c)uzlaştırmacı

d)uzlaştırma belgesi

e)uzlaştırma raporu

5-) Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya ilişkin temel ilkelerden değildir?

a)Uzlaştırmaya katılan şüpheli sanık mağdur veya suçtan zarar gören ile kanuni temsilcileri müzakereler sırasında kanunların tanıdığı kemal güvenceye sahiptir.

b)Şüpheli sanık mağdur suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanuni temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engellisi kanunu 202. maddesi uygulanır

c)Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında önyargılı olamaz şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınamaz.

d)Uzlaştırmacı tarafların hüküm ve sonuçlari bilerek ve özgür iradeleri ile uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır.

e)Uzlaştırma şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak menfaatlerini korunması esas gözetilerek yürütülmesi.

6-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde mesaj gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir.?

a)kanal

b)kaynak

c)kodlama

d)alıcı

e)ileti

7-) Geleneksel ceza adalet sistemi esaslarından hangisi yanlıştır?

a)Hangi suç işlendi?

b)Suçu kim işledi?

c)Failin ceza ehliyeti var mı?

d)Suçtan zarar gören kişi ve kişilerin ihtiyaçları nelerdir ?

e)Faillerin hak ettiği ceza nedir ?

8 -) Uzlaştırmacı “ görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir,  tarafların ortak yararlarını gözetir,  tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir” ifadesi yönetmelikte selendi belirtilmiştir?

a) ulaştırmaya ilişkin temel ilkeler

b) uzlaştırmaya ilişkin etik ilkeler

c) uzlaştırma ilişkin müzakere ilkeleri

d) uzlaştırma ilişkin genel hükümler

e) uzlaştırmaya ilişkin iletişim ilkeleri

9-) Uzlaştırmacının müzakere sürecindeki temel amacı nedir?

a) failin suçunu itiraf etmesini sağlamak

b) taraflar arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak

c) hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak

d) mağdurun güvenini kazanıp 10 yanında olmak

e) anlaşmayı taraflar görüşmeden hazırlamak onlara sunmak

10-) Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının etik ilkelerinden değildir?

a) uzlaştırmacı, adalete hizmet etme bilinci ile görevini yapar

b) uzlaştırmacı, görevini dürüstlük kuralları gereği yerine getirir

c) uzlaştırmacı, görevini yaparken sadece tarafların yararlarını gözetir

d) uzlaştırmacı, görevini yaparken taraflara bağımsız ve tarafsız yaklaşır

e) uzlaştırmacı, müzakerelerde tarafların eşit fırsatlara sahip olmalarına özen gösterir.

11-) Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur,zarar gören veya kanuni temsilcisinin, kanımca bu yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle  uyuşmazlığın giderilmesi süreci, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a)uzlaşılan 

b)uzlaştırmacı

c)uzlaştırma

d)ulaştırma raporu

e)uzlaştırma belgesi

12-) Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak verecek şekilde iletişime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir ?

a)İleti

b)Kodlama

c)Alıcı

d)Kanal

e)Kaynak

13-) Kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda sanığın edimini  Yerine getirmesinin ileri tarihte bırakıldığı, taksitli sağlandı veyahut süreklilik arz ettiği durumlarda, mahkeme hangi karar verir?

a)Davanın düşmesi

b)Kovuşturmaya yer olmadığı

c)Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

d)Hükmün açıklanmasının ileri bırakılması

e)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

14-) Katılan suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi  ceza muhakemesinde temsil eden avukata ne denir ?

a)Sanık

b)Vekil

c)Müdafi

d)Kanuni temsilci

e)Katılan

15-) İşlenmiş bir suçtan etkilenen tarafların  tümünü, suç nedeni ile ortaya çıkan zararlı sonuçları ve suçun geleceği yönelik etkilerinin nasıl giderecekleri konusunda meseleyi iyi toplu olarak çözmeleri için bir araya getiren sürece ne denir ?

a)Etik

b)Edim

c)Onarıcı Adalet

d)Uzlaştırma

e)Uzlaşma

CEVAPLAR

1:C 2:B 3:D 4:C 5:C 6:B 7:D 8:B 9:B 10:C 11:C 12:B 13:E 14:B 15:C

İçindekiler

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. Neslihan dedi ki:

    12 doğru 3 yanlış

  2. Anonim dedi ki:

    5. Sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum

  3. Aa dedi ki:

    14 doğru 1 yanlış

BİR YORUM YAZ