Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 3

2
126

SORU 1

Bir kişinin, diğer bir kişinin aklında, zihininde istem dışı veya isteyerek bırakmış olduğu iz neyle ifade edilir ?

a)Zihinsel görüntü

b)İmaj

c)Sempati

d)Empati

e)Görüş birliği

SORU 2

Kendi dışındaki bir şeyi gösteren,düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük , nesne, görünüş veya olgulara ne ad verilir ?

a)Emoji

b)Simge

c)Sıfat

d)Gösterge

e)Resim

SORU 3

İletişim Sürecinin Öğeleri içerisinde, aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

a)İleti

b)Kanal

c)Kaynak

d)Hedef

e)Gösterge

SORU 4

Uzlaştırmada aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

a)Müzakereler gizli olarak yürütülür.Müzakereler şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir.

b)Uzlaştırmacıya müzakereler sırasında uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı talimat verebilir.

c)Uzlaşma müzakerelei sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosunda teslim eder.

d)Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıkları gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlediği tarihe kadar Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısına müracaat ederek uzlaştıkları belgeyi vererek uzlaşabilirler.

e)Uzlaştırmanın Müzakereler ve müzakere sonrasında olumsuz olması halinde taraflar tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir.

SORU 5


Aşağıdakilerden Hangisi Müzakerelerde yapılan hatalardandır ?

a)Müzakereye tek bir amaç için girme

b)Kendi gücünün farkında olmama

c)Müzakerelere katı bakış açısı ile girme

d)Kapanış için doğru zamanı bilememe

e)Hepsi

SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın fail açısından yararlarından değildir ?

a)Mahkumiyet, hak yoksunluğu ve sabıka tehdidi devam eder.

b)Özgürlüğünün sınırlanması korkusundan kurtulur

c)Uzun süren yargılama sürecinden kurtulur

d)Tazmin konusunda söz sahibi olup, süreci kendi olanakları çerçevesinde kendi durumuna uygun bir hale getirebilir.

e)Eylemi ile ve sonuçları ile yüzleşir, mağdurun yaşadıklarını öğrenme hissetme imkanı bulur.

SORU 7

Bir kişinin, diğer bir kişinin zihninde isteyerek veya istemeyerek bırakmış olduğu fikir , anlayış ve değerlere ne denir ?

a)İmaj

b)Sempati

c)Estetik

d)jest

e)Mimik

SORU 8

Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın dersleri……….’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

a)1/12

b)2/12

c)3/12

d)4/12

e)6/12

SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden değildir ?

a)kanal

b)hedef

c)ileti

d)kaynak

e)verici

SORU 10

Genellikle gizli bir mesajın, iletişim kuralları içinde bulundukları toplum ya da çevre tarafından kabul edilebilir bir mesaj şekline dönüştürülerek iletilmesiyle gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Kitle iletişimi

b)Örtülü iletişim

c)Çapraz iletişim

d)Paralel iletişim

e)Sözlü iletişim

SORU 11

Hangisi onarıcı adalet anlayışı esasını kapsar ?

a)Suç kaç kişi tarafından işlenmiştir ?

b)Suçu kim, kiminle, nasıl işlemiştir ?

c)Mağdur ve Şüpheliyi topluma en az zararla nasıl kazandırabiliriz ?

d)Suçun İçeriği nedir ?

e)Suçun T.C.K.’daki açıklaması nedir ?

SORU 12

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliğine göre Genel Müdürlük aşağıdaki tanımlardan hangisidir ?

a)Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

b)Alternatif Çözümler Genel Müdürlüğü

c)Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Uzlaştırma Bürosu

d)Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

e)Hiçbiri

SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Onarıcı Adalet anlayışı kıstaslarından biridir ?

a)Suçu işleyene hak ettiği cezayı uygulamak

b)Yasalardaki tanımlanan cezaları uygulamak

c)Suçtaki cezadan ziyade suç sonucu doğan zararlara odaklanmak

d)Suçu işleyenin yakalanarak cezasının verilmesi

e)Suçtaki ceza oranlarının tespitinin çalışmalarının yapılması

SORU 14

Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi nasıl yapılır ?

a)Uzlaştırma dosyalarına bakan Büro personeli tarafından

b)Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından

c)Uzlaştırma tarafından,

d)Cumhuriyet Savcısı tarafından

e)Mağdurun bildirmesi gerekir

SORU 15

Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücret ve giderine ilişkin sarf kararı ne zaman ve kim tarafından düzenlenir ?

a)Uzlaştırma raporunun mahkemeye gönderilmesinden sonra, mahkeme kalemince,

b)Uzlaştırma raporunun mahkeme tarafından onaylanmasından sonra Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısına,

c)Uzlaştırma raporunun taraflar ve uzlaştırmacı tarafından imzalanmasından sonra, mahkeme tarafından,

d)Uzlaştırma raporunun taraflar ve uzlaştırmacı tarafından imzalanmasından sonra, uzlaştırma zabıt katibince

e)Uzlaştırma raporunun uzlaştırma bürosuna teslim edilmesinden sonra, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne

CEVAPLAR

1:B 2:D 3:E 4:E 5:E 6:A 7:A 8:A 9:E 10:B 11:C 12:D 13:C 14:A 15:B

2 YORUMLAR

  1. Cevap anahtarında 7.sorunun cevabı yok.
    9. Soruda hangisi iletişim sürecinin öğelerinden değildir? Denilmiş. Cevap kanal olarak verilmiş.
    Kanal iletişim süreci öğelerinden diye biliyorum.
    Kontrol eder misiniz lütfen

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin