uzlasma.org

Velayet Nedir?

Velayet Nedir?

Velayet kendi aralarında boşanma kararı alan veya boşanma konusunda yetkili ve görevli mahkemeleri başvuru yapan çiftlerin sıklıkla karşılaştıkları bir konudur. Genel olarak velayet boşanma davalarında uyuşmazlık konusu olabilmektedir. Bu uyuşmazlık evlilik birlikteliğini sona erdirmek isteyen çiftler; bu birliktelikten olan çocukları üzerlerinde mevcut olan velayet hakkını boşanma sonrası da kullanmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. İç hukukumuzda ortak velayet konusunda herhangi bir düzenleme bulunmaması ve yüksek yargı organlarınca ortak velayetin tam olarak benimsenmemiş olması nedeniyle; boşanma kararı sonrası çocuğun velayeti sadece anneye veya babaya verilebilmektedir.

Velayet Nedir?

Velayet nedir sorusunun cevabı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda verilmektedir. Türk Medeni Kanununa göre velayet özetle; on sekiz yaşından küçük veya on sekiz yaşından büyük olup mahkeme kararı ile hakkında kısıtlama kararı bulunan kişilerin; eğitim, öğretim ve diğer zaruri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yasal vasisine verilen yetkidir. Kural olarak evlilik birlikteliği içerisinde velayet hakkını anne ve baba ortak olarak kullanmaktadır. Asıl velayet sorunu boşanma davaları sırasında baş göstermektedir. Zaman zaman özellikle anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme hâkimi tarafından her iki eşin bu konuda anlaşmaları şartı ile ortak velayet hükmü kurulabilmektedir. Mahkeme tarafından ortak velayetin uygulanması uygun görülmediği takdirde çocuğun velayeti; çocuğun menfaati doğrultusunda tek bir eşe verilebilmektedir.

Velayet Davası

Velayet davası, boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi özellikle velayetin değiştirilmesi konusunda her zaman bu husus mahkemelerde uyuşmazlık konusu yapılabilmektedir. Velayet davaları da boşanma davaları gibi aile mahkemelerinde görülmektedir. Velayetin kendisinde olmayan eşin durum değişikliği nedeniyle velayetin kendisine verilmesi yönünde açmış olduğu davalara genel olarak velayet davası denilmektedir. Velayetin değiştirilmesine yani velayet davasına konu olabilecek durumlar Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Velayet davalarında kural olarak boşanma davalarında belirtilen kurallar geçerlidir. Velayet davaları velayet sahibi olan eşin ikamet ettiği yer mahkemesinde açılabileceği gibi; velayetin değiştirilmesini isteyen eşin ikamet ettiği yer mahkemesinde de açılması mümkündür.

Velayetin kendisinde olan eşin boşanma sonrası başkası ile evlenmesi

Velayet sahibi eşin ölmesi

Velayet sahibi olan eşin mahkeme hükümlerine aykırı davranarak çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını engellemesi

Velayet görevinin kötüye kullanılması