uzlasma.org

Vergi Cezası Uzlaşma Oranları 2019 – 2020

Vergi Cezası Uzlaşma Oranları 2019 – 2020

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatları tarafından kesilmekte olan vergi cezalarına, mükelleflerce indirim talebinde bulunma hakları vardır. İndirim talep edilen cezalara ilişkin olarak belirli şartlar bulunduğu taktirde, kesilmiş olan cezalarda indirim yapılabilmektedir.

 

Bu şartları kısaca belirtilecek olursa;

  • Süre ; Vergi mükelleflerine tebliğ edilen ihbarnamenin, tebliğ tarihi itibariyle 30 gün içerisinde uzlaşma ve indirim talep edilmelidir. Süresi içerisinde talep edilmediği taktirde, usulen bu indirim talep hakkı yanmaktadır. Ayrıca mükellefler, tebliğ tarihinden itibaren belirtilen 30 günlük süre zarfında dilerse dava açarak da itirazda bulunabilmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, süresi içerisinde ya dava açma hakkı kullanılmalıdır, ya indirim ve uzlaşma talep edilmelidir. Mükellefler her ikisine birden başvuramaz, talep edemezler.
  • Ödemenin ya da Teminat Göstermenin Vadesi İçerisinde Yapılması ; Mükelleflere tarh edilmiş olan vergi ya da vergi farkı ile yapılan indirimlerin ardından kalan vergi ziyai cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezasının vadesinde ödenmesi ya da 6183 Sayılı Kanunda geçen türden teminatın gösterilmesi suretiyle, vadenin bitiminden itibaren 3 aylık periyot içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
  • Dilekçe ile ya da İnternet Üzerinden Başvuru ; Talepte bulunacak olan mükellefin bizzat dilekçe ile vergi dairelerine başvuruda bulunması ya da interaktif vergi dairesine internet üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

Vergi Cezalarında İndirim – Uzlaşma Oranları

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki, başvurunun süresi içerisinde dilekçe ile ya da interaktif vergi dairesi adresinden yapılması gerekmektedir. Ayrıca, mükellef yasal süre içerisinde uzlaşma ve indirim talep edeceği vergi cezası sebebi ile dava açmamış olmalıdır. Söz konusu borç hakkında dava açılması halinde indirimden yararlanılamamaktadır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Cezalarında Yapılan İndirim Oranları;

• Vergi Ziyaı Cezalarında, ilk sefer için %50 oranında, sonrasında kesilen cezalar için ise 1/3 oranındadır.


• Usulsüzlük Cezaları ya da Özel Usulsüzlük Cezaları için ise, 2018 tarihinde yürürlülükte olan kanunda bu oran 1. defasında %50 idi.Müteakiben kesilenlerden üçte biri idi.7194 sayılı kanunun 26 ıncı maddesiyle bu oran ilk seferde %50 uzlaşma olması durumunda vergi farkının ve vergi ziyaı cezasının %75ini ödeme süreleri içerisinde öderse %25 oranında indirime gidilir,şeklinde düzenlenmiştir.

Özel Usulsüzlük Cezası İndirim Hesaplama

  • Cezada indirim talep eden mükellefe kaç kez ceza kesildiğine dikkat edilmeksizin, vergi cezalarında istenilen şartları taşıması kaydıyla %50 indirim yapılmasına imkan tanınmıştır.
  • Komisyonca uzlaşılan vergi ve cezasının süresi dahilinde ödenmiş olması şartı ile, uzlaşılan cezada da %25 indirim yapılması hükme bağlanmıştır.

Buna göre;

Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatlarınca tarh edilmiş vergi ya da vergi farkı ile cezaların tebliğ tarihinden başlayarak 30 günlük yasal süresi içerisinde, ilgili vergi dairesine dilekçe ile ya da interaktif Gelir İdaresi Başkanlığı’na internet üzerinden başvuran mükellefin ödemesi halinde ya da uygun türden teminat göstermek kaydıyla veya vadenin bitimi ile birlikte 3 ay içerisinde ödeneceğinin bildirilmesi halinde, Özel Usulsüzlük Cezasının %50’si oranında indirim uygulanır.

Mükellefin Davasından Vazgeçmesi Durumunda Uygulanacak İndirim

İlgili kanun maddelerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ve mükellef arasında yaşanan vergi ve cezaların ihtilafına ilişkin olarak mahkemeye yansıyan dosyalarda, mükelleflerin açmış oldukları davalarından karar aşamasında vazgeçmeleri durumunda indirimin uygulanması uygun görülmüştür.

 

Bağlı olan vergi aslı davaya konu yapılmamış vergi ziyai cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezaların mahkemece kaldırılmış tutarının %25’lik kısmı ile onanın tutarın %75’lik kısmı mükellefe ödettirilir, kalan tutar indirim olarak kabul edilir.

Davadan Vazgeçildiğine İlişkin Dilekçe Verilir ve Zamanında Ödeme Yapılırsa

Mükellef kanun yolu başvuru zamanı içinde, davaya konu olacak olan vergi ve cezaların tamamı için davasından vazgeçtiğine dair dilekçeyi vergi dairelerine vermesi halinde, dilekçe teslim tarihinden itibaren otomatik olarak vergi ile cezaları tahakkuk etmektedir.

Tahakkuk etmiş olan tutarlar, dilekçe teslim tarihi olan tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmelidir. Tahakkuk etmiş olan vergi ve varsa cezalarının süresi içerisinde tamamiyle ödenmiş olması halinde vergi ve cezaların toplamında %20 indirim yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tahakkuk etmiş olan vergi bedelinde indirim yapılmamaktadır. Ayrıca, ödemenin süresinde yapılmış olması ve davadan vazgeçilmiş olması gerekmektedir. Diğer bir konumuz olan Vergi Uzlaşma Yönetmeliği ve Uzlaşma Oranı adlı makalemize de göz atmanızı öneririz.

Kimler Uzlaştırmacı olabilir? Hangi Meslek Grupları Olabilir?

Müşteri Hizmetleri Departmanında Görev Alacak Kişiler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Evden Yapılacak İşler nelerdir?

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER 2021

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ersin dedi ki:

    Usulsüzlük Cezaları ya da Özel Usulsüzlük Cezaları ile ilgili belirtmiş olduklarınız oranlar güncel.

BİR YORUM YAZ