uzlasma.org

Vergide Uzlaşma Nedir? Nasıl Yapılır?

Vergide Uzlaşma Nedir? Nasıl Yapılır?

Vergide uzlaşma, mükellef ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıklar için yargıya intikal etmeden pratik ve ekonomik bir şekilde çözümü için hazırlanan özel bir müessesedir. Vergide uzlaşma yönteminde amaç, her iki tarafından tatmin edilmesini sağlayarak yargıya intikal edilmeden bir ortaya yol bulunmasıdır. Uzlaşma müessesinin uygulanabilmesi için öncelikle uzlaşma talebinde bulunulması gerekmektedir. Uzlaşma talep edebilecek kişiler ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • Mükellef veya
 • Vekaletnameye dayalı olarak temsile hakkı bulunanlar
 • Kanuni temsilciler

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci Nasıl İşler?

Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci başlaması için uzlaşma talebinde bulunmaya yetkili kişilerin incelemenin başlamasından incelemeye ilişkin son tutanağın düzenlenmesine kadar olan süre içerisinde uzlaşma talebinde bulunması gerekmektedir. Uzlaşma görüşmeleri tarihi en az 15 gün önce mükellefe bildirilmektedir. Uzlaşma sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Uzlaştırma sonucunda tutanak düzenlenmekte ve yetkili vergi dairesi tarafından işlemler başlatılmaktadır.
 • Uzlaşma sağlanmış olması durumunda dava açılması mümkün değildir.
 • Uzlaşma sağlanamamış olması durumunda inceleme raporunda yer alan matrah ya da matrah farkı dikkate alınarak tarh işlemleri başlatılmaktadır. Mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari ve yargısal yollara başvuru hakkı bulunmaktadır.

   Vergide Uzlaşma

  Vergide Uzlaşma

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci Nasıl İşler?

Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci başlaması için vergi ya da ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde uzlaşma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzlaşma görüşmeleri tarihi en az 15 gün önce bildirilecektir. Tarhiyat sonrası vergide uzlaşma sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vergide uzlaşma sağlanmış olması durumunda uzlaşma tutanağı hazırlanmaktadır. Bu durumda dava yolu kapalıdır.
 • Uzlaşma sağlanmamış olması durumunda vergi veya cezalar için mükellefin yargı yoluna başvuru yapabilme imkanı bulunmaktadır.
 • Uzlaşma görüşmelerinin sonunda tarhiyata karşı uzlaşma veya cezalarında indirim talebinde bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşma İndirimi

Vergi ziyaı cezası için uzlaşma indirimi, uzlaşmanın sağlanmış olması şartına bağlı olarak düzenlenmiştir. Buna göre uzlaşmanın sağlanması durumunda vergi ziyaı cezasının zamanında ödenmesi halinde uzlaştırma sağlanan vergi ziyaı cezasına %25 oranında indirim yapılmaktadır.

Uzlaşma Konusu Yapılan Vergi ve Cezalar Hangi Tarih Aralığında Ödenir?

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezaların ödenmesi süreci, tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma için ayrı ayrı incelenmelidir. Buna göre tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uzlaşma sağlandıktan sonra ilgili tutanak vergi dairesine iletilmekte ve tahakkuk fişi yerine geçmektedir. Tutanağın ödeme sürelerinden önce mükellefe ulaşması durumunda kanuni ödeme süresi içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme süresi geçtikten sonra ulaşması durumunda ise tebliğ tarihinden itibaren başlayan bir aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşmada vergi ve cezaların ödenmesine ilişkin bilinmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tutanağın vergi ve cezaların ödeme zamanından önce tebliğ edilmiş olması halinde ödemeler normal vade tarihinde yapılmaktadır. Tebligatın ödeme zamanının kısmen veya tamamen geçtikten sonra yapılmış olması halinde ise tebligat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir.
 • Tutanağın taksit sürelerinin geçmesinin ardından tahakkuk edilmesi durumunda ödemeler tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılmaktadır .Taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk etmesi durumunda yalnızca süresi geçen taksit için tahakkuktan itibaren 1 aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

Uzlaşma Talebi Vergi İhbarnamesinin Tebliğinden İtibaren Kaç Gün İçerisinde Yapılmalıdır?

Uzlaşma talebinin vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yapılması süresi, ihbarnamenin mükellefe tebliğinden itibaren 30 gün olarak belirlenmiştir. Vergide uzlaşma için uzlaşma talebi için gereken şekil veya usul şartlarına uyularak talep gerçekleştirildiyse, bu durumda talep geçerli sayılmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ