uzlasma.org

Yasadışı Bahisin cezası nedir?

Yasadışı Bahisin cezası nedir?

Yasadışı bahis bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bir takım ceza ve müeyyidelere tabi tutulmuştur. Ülkemizde bahis kuralları 5738 sayılı; “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Olan veya Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerine Yaptırılmasına Dair Kanun” ile düzenlenmiştir. Yasadışı bahis için ülkemizde daha çok kaçak bahis tabiri de kullanılmaktadır. Özellikle kaçak bahis oynatma suçu için ülkemizde oldukça ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kaçak Bahis Nedir

Yasadışı bahis nedir diğer bir tabiri ile kaçak bahis nedir sorusunun cevabı olarak da; 5738 sayılı yasada belirlenen kurallar haricinde oynan ve oynatılan bahis yasadışı bahis olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca kanun koyucu kaçak bahis oynatma sırasında kullanılan paraların transferine aracılık etmek fiilini de suç olarak olarak düzenlenmiştir. Ancak kaçak bahis ile TCK 228 maddesinde belirtilen “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçları birbirinden farklı olarak düzenlenmiştir.

Yasadışı Bahis Cezası

Yasadışı bahis cezası failin seçimlik hareketlerine üç ayrı başlıkta incelenmesi mümkündür. Bunlar genel olarak yasadışı bahis oynatmak, yasadışı bahis oynamak ve yasadışı bahis aracılık etmek olarak belirtmek mümkündür. Yasa koyucu belirtilen bu her üç eylem içinde ayrı ayrı cezai yaptırımlar öngörmüştür. Bu nedenle yasadışı bahis cezası için öngörülen yaptırımları ayrı başlıklar altında incelemek yerinde olacaktır.

  • Yasadışı bahis oynatmak cezası; Kanun koyucu yasadışı bahis oynatmak cezasını yurt içinde oynanılan spor müsabakaları ve yurt dışında oynanan spor müsabakaları olarak iki ayrı düzenleme yapmıştır. Yurt içinde oynanan spor müsabakalarını yasa dışı bahis olarak oynatan kişiler için; “üç yıl ile beş yıl arasında hapis ve ayrıca on bin güne kadar adli para cezası” öngörülmüştür. Bu tür spor müsabakalarının yurt dışı menşeli olması halinde ise; “dört yıl ile altı yıl arasında hapis cezası” uygulanmaktadır.
  • Yasadışı bahis oynama cezası; yasadışı bahis oynayanlar için 5738 sayılı yasa ile “beş bin lira ile yirmi bin lira arasında idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Yasadışı bahis para transferine aracılık etmek; günümüzde daha çok banka veya dijital kartların kiraya verilmesi olarak bilinmektedir. Kaçak bahiste kullanılan paraların transferlerinde kullanılmak üzere bahis şirketlerine banka veya dijital kart hesaplarını kiraya verenler için; “bir yıl ile üç yıl arasında hapis ve üç bin güne kadar para cezası” öngörülmüştür.